​Region Dalarna förbereder för ökat antal covid-patienter på sjukhus

Pressmeddelande – 4 november 2020

Antalet konstaterade covid-19-fall fortsätter öka i länet och Region Dalarna förbereder för att återigen kunna ta emot fler patienter med covid-19 på Falu lasarett.
På grund av den allmänna smittspridningen i samhället förbereder vi oss för att fler covidsjuka-patienter kan behöva sjukhusvård igen, säger Karin Stikå Mjöberg, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Nu vårdas tio patienter med covid-19 på vårdavdelning på Falu lasarett varav två får intensivvård. Region Dalarna förbereder för att kunna ta emot betydligt fler covid-19-patienter om det behövs. En särskild ledningsgrupp följer noggrant utvecklingen av pandemin
–Läget inom vården är under kontroll men vi förbereder oss för en ökad belastning på grund av covid-19 och vi har planer för hur vi ska hantera och skalaupp vården snabbt. I ett första steg planerar vi för en utökning med fem vårdplatser för covid-19-patienter, men förbereder bemanning för ytterligare 14. Vi är beredda att öka antalet ytterligare om det behövs, men då krävs tyvärr inskränkning av annan vård, säger Pär Lennart Ågren, divisionschef medicin.

Coronapandemin orsakade ett stort tryck på vården under våren och medarbetare från många delar av Region Dalarnas verksamheter bidrog då till att bemanna covid-19-avdelningarna på Falu lasarett.

Den 20 april var belastningen som störst med 76 covid-patienter inlagda för vård på Falu lasarett varav 16 av dessa fick intensivvård. Under våren fanns det som mest 98 vårdplatser samt 27 IVA-platser vikta för covid-19-patienter inom Region Dalarna.

–Än så länge ser vi en liten ökning i antalet covid-patienter som behöver intensivvård men den ökande smittspridningen gör att vi behöver vara beredda på att ta hand om fler covid-sjuka patienter även på IVA, säger Tomas Riman, divisionschef kirurgi.

Kommer medarbetare från andra enheter/verksamheter återigen att behöva byta arbetsplats för att bemanna upp vården för covid-19-sjuka patienter?
–Ja, om vi ska skala upp covid-19-vården krävs det tillskott av personal. Vi har gått ut med ett upprop via cheferna för att inventera vilka medarbetare som frivilligt kan tänka sig att tillfälligt göra en insats inom covid-vården. Vi har fått en positiv respons från ett antal av våra fantastiska medarbetare, men för att vara hållbart en längre tid behöver vi några fler. Vi har därför också gått ut med ett utrop på vårt intranät, säger Pär Lennart Ågren.

Hur går det nu med den planerade vården?
–Efter ett flertal åtgärder har vi från och med vecka 45 en något högre operationskapacitet i regionen, jämfört med samma period hösten 2019 och vi har ett bra samarbete mellan lasaretten i Mora och Falun där operationer utförs. De senaste veckorna har vi sett en liten minskning i den totala väntelistan till operation, men situationen kan naturligtvis ändra sig vid en högre sjukvårdsbelastning av covid-19 patienter inom intensivvården, säger Tomas Riman.

 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Pär Lennart Ågren Divisionschef medicinska specialiteter
  023-49 00 41
  par-lennart.agren@regiondalarna.se
 • Tomas Riman Chefläkare, Region Dalarna
  072-533 07 60
  tomas.riman@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: