Region Dalarna går ner till stabsläge

Nyhet – 17 augusti 2020

För närvarande är det ett stabilt covidläge i hela Sverige med en mindre belastning på specialistvården som följd. Flera regioner har nu 0 covidpatienter på IVA, däribland Region Dalarna. Region Dalarna går därför ner från förstärkningsläge till stabsläge från och med 2020-08-17.

Enligt det nya medicinska inriktningsbeslutet (2020-08-13):

 • Planering sker för återgång till normal verksamhet, med successiv ökning av planerad verksamhet utifrån tillgängliga resurser och gällande prioriteringar, under iakttagande av aktuella restriktioner och hygienföreskrifter för att undvika smittspridning.
 • Personal behöver fortsatt vara omplacerad till prioriterade verksamheter för att kunna genomföra sommarperioden med tydlig styrning av semesterplanering.
 • Successiv nedtrappning av vårdplatser vikta för covidpatienter, inklusive IVA-platser medför efterhand minskat behov av omfördelad personal vilket kan möjliggöra tidigare återgång till hemklinik.
 • Utökad rehabiliteringstillgänglighet efter genomgången covidinfektion.
 • Fortsatt hög beredskap för ökat behov av resurser till covidvård vid eventuell ökning av sjukdomsfall.
 • En tydlig uppdaterad omfallsplan utifrån olika tänkta scenario ska finnas tillgänglig och vara känd för alla verksamheter.

Hur sjukvården organiserar sig
Sjukvården måste ha en organisation som kan möta det aktuella behovet. Därför behöver sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen – stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån och innebär att en ledningsgrupp/stabsfunktion håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: