​Region Dalarna går upp i stabsläge med anledning av ökande smittspridning av covid-19

Nyhet – 12 november 2020

Med anledning av den snabbt ökande smittspridningen av covid-19 i länet fattar Region Dalarna idag beslut om att gå upp i stabsläge.
– Vi ser nu en tydlig ökning av antal inneliggande patienter med covid-19 i Dalarna. Region Dalarna går därför upp i stab för att ha en fortsatt god beredskap inom vården. Stabsläget innebär att regionen lättare kan mobilisera resurser enlig vår omfallsplan när det sannolikt blir ett hårdare medicinskt tryck på organisationen. Jag vill understryka att Region Dalarna uppmanar alla som behöver söka vård och tandvård att göra det, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Stikå Mjöberg.

Hur sjukvården organiserar sig
Sjukvården måste ha en organisation som kan möta det aktuella behovet. Därför behöver sjukvården gradvis kunna höja sin förmåga/kapacitet utifrån ett normalläge.

Inom hälso- och sjukvården finns tre nivåer av beredskapslägen – stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge. Stabsläge är den lägsta beredskapsnivån och innebär att en ledningsgrupp/stabsfunktion håller sig underrättad om läget, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: