​Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan gällande försenad diagnos

Pressmeddelande – 27 januari 2020

På grund av att rutiner inte följdes fick en 67-åring man sin cancerdiagnos försenad. Åtgärder har vidtagits och nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.

En 67-årig man med flera sjukdomar gick på regelbundna kontroller på sin vårdcentral. I november 2018 noterades att mannen hade ett lågt blodvärde och en remiss för gastroskopi (undersökning av magsäcken) skrevs till medicinkliniken i Mora.

Remissen bedömdes direkt och utökades med en undersökning också av tjocktarmen. Mannen sattes inte upp på väntelistan till endoskopienheten, därmed frångicks sedvanlig rutin. Vårdcentralen efterfrågade inte heller det uteblivna remissvaret.

Det här upptäcktes efter nästan ett år och mannen fick då förtur för undersökning av magsäck och tjocktarm. Undersökningarna gjordes i november 2019. Då upptäcktes en misstänkt tjocktarmscancer och patienten remitterades vidare till kirurgkliniken för operation.

En genomlysning och revidering av nuvarande remisshantering är genomförd. Åtgärder är vidtagna för att detta inte ska ske igen.

Vårdgivaren ser allvarligt på det inträffade varför en lex Maria-anmälan görs, enligt Eva Ohlsson, chefläkare i Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på den anmälan som vårdgivaren har skyldighet att göra till Inspektionen för vård och omsorg vid alla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada hos en patient. Detta

  • Eva Ohlsson Chefläkare, Region Dalarna
    070-188 15 74
    eva.ohlsson@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: