Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 12 maj 2021

En 61-årig man fick en skada på lårbensnerven efter en standardoperation. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan på grund av det inträffade.


En 61-årig man kommer till akutmottagningen med en lårbensfraktur efter ett fall.
Mannen opereras dagen därpå. Ingreppet är att betrakta som ett standardingrepp. Under operationen uppstår dock en stor oväntad blödning från en artär och ytterligare kirurg tillkallas som stöd. Blödningen stoppas och operation med märgspik av frakturen kan fullföljas.

Efter operationen har mannen dålig styrka och rörlighet i sitt högra ben. En utredning visar att mannen fått en skada på lårbensnerven som påverkar muskulaturen och huden. Bedömningen är att en möjlig orsak till blödningen och nervskadan var en ovarsam hantering under operationen.

– Patienten har fortsatta besvär efter frakturen och operationen. Kvarstående besvär bedöms kunna ha samband med det operativa ingreppet och därför väljer vi att göra en lex Maria-anmälan, säger chefläkare Helena Hellström.

Verksamheten har nu vidtagit åtgärder för att minimera risken för upprepning av liknande händelse.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Helena Hellström Chefläkare, Region Dalarna
    073-814 56 00
    helena.hellstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: