Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 25 maj 2021

En 13-årings ena testikel kunde inte räddas på grund av fördröjd diagnos. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har påbörjat utbildningsinsatser för att undvika liknande händelser.

En 13-årig pojke söker akutvård på grund av plötsligt uppkommen smärta i buken. Han känner illamående och har kräkts. Undersökning visar att han är öm i buken på vänster sida. Blodprover och urinsticka visar normala värden. Tillståndet bedöms som en möjlig förstoppning.

Jourläkaren stämmer av med en mer erfaren kollega innan pojken får åka hem med uppmaning att söka vård igen vid försämring.
Fem dagar senare söker pojken åter vård, den här gången på sin vårdcentral. 13-åringen har då en besvärlig smärta i pungen. Han remitteras direkt till akuten och utreds där med ultraljud. Det visar sig att en av hans testiklar har vridit sig, blod och näringstillförsel till testikeln har stängs av. Pojken opereras akut men testikeln går inte att rädda. Eftersom han har en misstänkt allvarlig infektion i mjukdelarna får han åka till Uppsala för observation och antibiotikabehandling. Infektionen går tillbaka.

– Tidsfaktorn är helt avgörande för att rädda en testikel som har vridit sig. Det krävs en snabb åtgärd. Vid undersökning av patienten vid första tillfället så framkom spontant inga uppgifter om smärtor i pungen. Det gjordes heller ingen undersökning av genitalier. Då vriden testikel kan orsaka endast buksmärta så är det viktigt att utföra sådan undersökning på manliga patienter samt även aktivt fråga efter besvär, säger chefläkare Helena Hellström.

Verksamheten har omedelbart påbörjat utbildningsinsatser inom området för att undvika liknande händelser.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Helena Hellström Chefläkare, Region Dalarna
    073-814 56 00
    helena.hellstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: