Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 22 juni 2021

Lång väntan på uppföljning orsakade skada på synnerv. Nu gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan och vidtar åtgärder för att förbättra väntetiderna.

En 76-årig man fick en remiss till Ögonkliniken då hans optiker upptäckt att mannen hade ett förhöjt tryck på höger öga. Det förhöjda ögontrycket bekräftades av ögonläkare och patienten rekommenderades att göra en ny tryck-kontroll hos optiker om cirka ett år.

2,5 år senare skriver en optiker en ny remiss till Ögonkliniken då ögontrycket har stigit ytterligare på höger sida samt även något på vänster öga. Patienten upplever dessutom att han ser sämre på höger öga sedan ett halvår tillbaka.

Ögonläkare noterar då ytterligare högt ögontryck samt också en skada på synnerven på höger öga. Trycksänkande behandling påbörjas.

– Det var en erfaren läkare som bedömde patienten vid första tillfället som var inhyrd på grund av de långa väntetiderna till Ögonmottagningen, men patienten har inte följts upp enligt gängse rutin och vårdprogram med halvårsvisa tryck-kontroller, säger chefläkare Helena Hellström.

Bedömningen är att sannolikheten att något liknande ska inträffa igen är liten då rutinen är väl känd bland ordinarie medarbetare. Däremot arbetar verksamheten med olika aktiva och viktiga åtgärder för att förbättra väntetiderna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Helena Hellström Chefläkare, Region Dalarna
    073-814 56 00
    helena.hellstrom@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka