Region Dalarna gör en lex Maria-anmälan

Pressmeddelande – 22 juli 2021

En kvinna på ett Särskilt boende hade bröstsmärtor. EKG togs men feltolkades, kvinnan hade en pågående hjärtinfarkt. Region Dalarna har vidtagit åtgärder samt gör en lex Maria-anmälan.

En kvinna i 90-årsålderna som bodde på ett Särskilt boende hade klagat över bröstsmärtor med utstrålning i armarna under några veckor. Ett EKG togs, men feltolkades av tjänstgörande läkare. Kvinnan utvecklade även en hjärtsvikt och blev inlagd en dryg vecka senare på medicinklinik. Trots behandling avled patienten efter en veckas vård.

– Läkaren på boendet noterade en avvikande EKG-bild och diskuterade detta med en äldre kollega. Tyvärr feltolkade även denne förändringarna, säger chefläkare Roger Skogman.

Verksamheten har vidtagit åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

  • Roger Skogman Chefläkare
    023-491304
    roger.skogman@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka