Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande rutiner

Pressmeddelande – 9 mars 2020

Patient på psykiatrisk klinik fick permission trots försämring och avvek i samband med transport hem. Åtgärder har gjorts och nu gör Region Dalarna en anmälan enligt lex Maria.

En patient sökte vård och blev inlagd på psykiatrisk klinik i början av januari 2019 på grund av försämrat mående. Efter en veckas vårdtid upplevde patienten ett bättre mående och önskade permission, vilket läkare bedömde som rimligt. Transporten hem blev fördröjd och patienten började akut må sämre men ett återtagande av permissionen skedde inte. Patienten avvek sedan från bilen hen färdades i, men återfanns vid eftersökning. Hen var då nedkyld och fördes till sjukhus för fortsatt vård.

– Händelsen har utretts och vi räknar detta som en allvarlig händelse då det hade kunnat gå illa för patienten. Vi har identifierat brister i rutinerna i samband med permission som nu ses över och därför gör vi också en lex Maria-anmälan, säger chefläkare Yvonne Lowert.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom

 • Yvonne Lowert Chefläkare Division Psykiatri Region Dalarna
  023-490000 (växel)
  yvonne.lowert@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: