Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos av hjärntumör

Pressmeddelande – 23 mars 2020

En pojke fick trots flertal kontakter med vården en fördröjd diagnos av hjärntumör. Med anledning av det inträffade gör Region Dalarna en lex Maria-anmälan.

I mars 2019 vänder sig mamman till en treårig pojke till barnavårdscentralen på grund av att pojken det senaste året haft sporadisk huvudvärk som tilltagit. Familjen får ett läkarbesök tolv dagar senare där läkare konstaterar att besvären släppt efter smärtstillande och nässpray.

Under våren och försommaren kontaktar föräldrarna vården vid ett flertal tillfällen. Man misstänker besvär med bihålorna och pojken får behandling för det.

Under sommaren blir pojken sämre. Utredning med skiktröntgen visar en hjärntumör och pojken opereras några dagar senare. Efter granskning av journalhandlingar görs bedömningen att diagnosen har försenats på ett sådant sätt att en allvarlig vårdskada uppkommit. Region Dalarna gör därför en lex Maria-anmälan.

– I en stor majoritet av fallen är de bakomliggande orsakerna till huvudvärk helt godartade och kräver ingen annan behandling än tillfälliga symtomlindrande råd. Men tilltagande huvudvärksproblematik under en längre tid hos en treåring tillsammans med nytillkomna kräkningar borde ha föranlett kontakt med barnläkare för ställningstagande till skiktröntgen då dessa symtom kan tala för allvarlig bakomliggande sjukdom, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: