Region Dalarna gör polisanmälan

Pressmeddelande – 12 december 2019

En preliminär extern revision pekar på att leverantörer inom kollektivtrafiken har fått för hög ekonomisk ersättning. Region Dalarna gör nu en polisanmälan om misstänkt trolöshet mot huvudman, samt beställer en fördjupad extern revision.

I oktober 2019 fick regiondirektören kännedom om att felaktiga utbetalningar kan ha skett från kollektivtrafikförvaltningen till upphandlade leverantörer. Regiondirektören kontaktade då regionstyrelsens ordförande Ulf Berg (M) och de tillsatte omgående en extern revision.

Den 9 december lämnade revisorerna sitt preliminära utkast till rapport. I den framgår att Region Dalarna har förorsakats för höga kostnader, och att det finns indikationer på brister i den interna kontrollen och styrningen inom kollektivtrafikförvaltningen, samt sannolika jävsförhållanden.

Omfattningen och vilka belopp det handlar om är ännu inte klargjort.

– Uppgifterna som framkommit i den externa revisionen är mycket allvarliga. Nu gör vi polisanmälan och utreder detta vidare för att ta reda på om misstankarna kan bekräftas eller är felaktiga. Det är viktigt understryka att det handlar om misstankar, målet med den fördjupade utredningen är att skingra misstankar och få fram fakta, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör.

Regiondirektören är överens med tre berörda chefer att de är arbetsbefriade under utredningstiden för att underlätta utredningen. 

Personalutskottet har nu beslutat att regiondirektören utöver sin ordinarie tjänst även går in som tf förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: