Region Dalarna gör unik satsning på depressionssjuksköterskor inom primärvården

Pressmeddelande – 14 september 2020

Region Dalarna inför vårdsamordnare för patienter med depression och ångestsyndrom på regionens vårdcentraler. 26 sjuksköterskor fortbildas nu i det nya arbetssättet.

– Vården för patienter med ångest och depressionssjukdomar har tidigare kunnat se ganska olika ut beroende på vilken vårdcentral man tillhör. Det här gör vården mer jämlik och innebär en tydlig kompetenshöjning, säger Henric Jansson, psykiater och projektledare, primärvården Region Dalarna.

Sju av regionens vårdcentraler har mellan 2018-2020 deltagit i ett pilotprojekt där sjuksköterskor har fungerat som vårdsamordnare för patienter som lider av psykisk ohälsa. Det nya arbetssättet, baserad på en amerikansk metod och med personcentrerad vård som förhållningssätt, ska förbättra vården för patienter som lider av psykisk ohälsa som lätt eller medelsvår depression eller ångest.

– Vi fick jättebra respons från patienterna i pilotprojektet som tyckte att det här var precis det som saknades, det betyder mycket att någon återkommande ringer för att följa upp och fråga hur man mår, framför allt när man får antidepressiv medicin utskriven, säger Henric Jansson.

Just nu får 26 sjuksköterskor fördjupande utbildning i bland annat diagnoser, farmakologi och suicidriskbedömning för att kunna fungera som vårdsamordnare. 10 stycken är nyanställda och 16 stycken är internrekryterade. De flesta av sjuksköterskorna har lång erfarenhet i arbete med psykisk ohälsa i specialistpsykiatrin,

–Målet är att förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa. Depression och ångest är en av våra stora folksjukdomar där 70 procent av patienterna med psykisk ohälsa får sin hjälp inom primärvården. Att nu nästan alla vårdcentraler får en specialistsjuksköterska för dessa patienter kommer att innebära ett stort lyft för vården. Att vi är bland de första av landets regioner att införa detta arbetssätt är väldigt spännande och det är roligt att regionen har valt att satsa på utveckling på det här området, säger Henric Jansson.

Satsningen är ett samarbete mellan primärvården och specialistpsykiatrin som kommer att hjälpa vårdsamordnarna med handledning per telefon.

– Psykisk ohälsa har länge varit ett stort och växande samhällsproblem, men där vårdcentralerna – med få undantag – har varit illa rustade för att hantera det. Samtidigt vet vi idag att det är viktigt att få hjälp snabbt och att psykisk ohälsa ofta kan vara en bakomliggande orsak till andra sjukdomar. Därför är det särskilt viktigt att förstärka vårdcentralerna som är nära patienterna. Jag ser med positiva ögon fram emot 2021 då samtliga vårdcentraler ska vara anslutna till detta arbetssätt och på så vis kan vi erbjuda en likvärdig vård i hela Dalarna. Även för de med psykisk ohälsa så som depression och ångest, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna.

Media välkomnas till pressträff den 18 september

Representanter från media är välkomna att träffa och göra intervjuer med projektledare, vårdsamordnare under utbildning och brukarrepresentanter fredagen den 18 september klockan 13:00-14:00.

Anmäl er senast torsdag 17 september om ni tänker delta på mejladress: henric.jansson@regiondalarna.se

Med anledning av covid-19 behöver vi se till så att inte maxantalet överskrids.

När: Fredag 18 september klockan 13:00-14:00.

Var: Lokal Kårebocken, Scandic Lugnet, Svärdsjögatan 51, Falun.

Medverkande:

Henric Jansson, psykiater och projektledare, primärvården Region Dalarna

Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Region Dalarna

Marie Hillner, brukarrepresentant

Helén Kastemyr, divisionschef primärvård

Ulf Björnfot, divisionschef psykiatri

Martin Rödholm, psykiater Uppdrag psykisk hälsa och Nära Vård på SKR finns med via länk

 • Henric Jansson Psykiater och projektledare, primärvården Region Dalarna.
  023-49 17 46
  henric.jansson@regiondalarna.se
 • Sofia Jarl ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden (C), Region Dalarna
  072-085 31 60
  sofia.jarl@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: