Region Dalarna häver sitt avtal med Vårdinnovation

Pressmeddelande – 21 januari 2021

Vårdinnovation Sverige AB har försatts i konkurs och nu häver Region Dalarna sitt avtal med företaget. Pilotprojektet avslutas.
– Vi har följt ingångna avtal för att inte riskera en domstolsprocess. Nu har vi en legal möjlighet att häva avtalet med företaget och då gör vi det. Det är ett ansvarsfullt agerande gentemot Dalfolket, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Dalarna har tidigare upphandlat ett pilotprojekt gällande ett digitalt processtöd till primärvården av företaget Vårdinnovation Sverige AB. Fem vårdcentraler ingick i pilotprojektet. Syftet var att pröva ett digitalt verktyg med målet att effektivisera för vårdpersonalen samt underlätta för patienterna.

Upphandlingen blev klar hösten 2020. Pilotprojektet skulle starta på vårdcentralerna nu under januari, men sköts fram till hösten 2021 på grund av den omfattande vaccinationsinsatsen mot covid-19.

– Vi står fast vid ambitionen att effektivisera för vårdpersonalen och underlätta för patienterna. Nu ska vi analysera situationen med syfte att hitta andra vägar för att nå våra mål där patientens delaktighet i sin egen vård ökar, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Onsdagen den 20 januari 2021 förordnade Hovrätten över Skåne och Blekinge om kvarstad på 7 mkr av Vårdinnovations tillgångar, avseende statens krav på företagsbot. Bakgrunden är att det pågår en brottsutredning med kopplingar till Vårdinnovation AB och Region Skåne. Parterna har också en tvist med varandra, med anledning av att Region Skåne har sagt upp avtalet.

Torsdagen den 21 januari 2021 försattes Vårdinnovation Sverige AB, efter egen ansökan, i konkurs vid Lunds tingsrätt.

– Vi utvecklar och prövar hela tiden digitala lösningar som förbättrar tillgängligheten för våra patienter. Efter att noga ha följt de rättsliga processerna kring företaget måste vi nu avbryta samarbetet. Men ambitionen att förbättra vården med hjälp av smarta digitala lösningar står fast, tillägger Sofia Jarl.

Region Dalarna har nu ett rättsligt stöd för att säga upp avtalet och har därför gjort det idag.

I enlighet med avtalet har Region Dalarna hittills betalat ut 1,68 mkr kronor till Vårdinnovation Sverige AB.

Kontaktpersoner:

Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande, 070-250 43 40

Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 070-243 02 65

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: