Region Dalarna i forskningsprojekt om migration och lokal utveckling

Pressmeddelande – 20 augusti 2020

Region Dalarna deltar just nu i ett europeiskt forskningsprojekt för att se hur migration påverkar lokal utveckling och sammanhållning i glesbygdsområden. ”Migranter och det lokala samhället påverkar varandra på olika sätt och nu vill vi ta reda på mer om migrationens effekter för det lokala samhället,” säger Åsa Norrman, integrationssamordnare Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna.

Region Dalarna deltar tillsammans med Högskolan Dalarna och Uppsala universitet i det europeiska forskningsprojektet MATILDE som finansieras av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020.

Tillsammans med ett 30-tal organisationer från 10 olika länder ska ett antal fallstudier genomföras varav en i Dalarna. Syftet med projektet är att undersöka hur migration påverkar den lokala utvecklingen och sammanhållningen i bergs- och glesbygdsområden samt vilka socioekonomiska effekter den har på dessa områden.

– Dalarnas arbetsmarknad har stora behov av kompetensförsörjning samtidigt som länets befolkning blir äldre. Vi utgår från att den nyanlända gruppen är en viktig resurs för att klara av de behov som finns, givet att rätt förutsättningar skapas för en inkludering på arbetsmarknaden och i samhället i stort, säger Pablo Vilches.

Fallstudierna i Dalarna genomförs av forskare från Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna. Forskningen kommer att ske genom sammanställning av statistik och data, studier av kommunernas strategier och handlingsplaner samt genom intervjuer med berörda aktörer och migranterna själva. Exakt vilka kommuner som kommer undersökas genom fallstudierna är inte helt bestämt ännu, men det kommer sannolikt att bli två eller tre kommuner i länet som berörs direkt av projektet.

Forskningsprojektet pågår under tre år med start i februari 2020. I Region Dalarna är den regionala utvecklingsförvaltningen huvudman för projektet.

 • Åsa Norrman integrationssamordnare Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna
  023-77 70 86
  asa.norrman@regiondalarna.se
 • Pablo Vilches strateg integration och mångfald regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna
  023-77 70 85
  pablo.vilches@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: