Region Dalarna i samverkan med Region Värmland gällande Fredriksbergstvätten

Pressmeddelande – 24 mars 2022

Region Dalarna och Region Värmland har undertecknat en avsiktsförklaring om samverkan gällande textilförsörjning.
–Vi
kan se att fortsatt samarbete kan spara miljoner. Nu går vi vidare för att bygga en robust tvätt för två regioner, säger Ulf Berg (M), ordförande i regionstyrelsen.

Tvätten i Fredriksberg är en både kostnadseffektiv och välfungerande verksamhet som hamnar på framskjutna placeringar vid nationella jämförelser med andra tvätterier i regionsverige. Efter att Region Värmland häromåret kontaktat Dalarna för att undersöka möjligheterna att låta Fredriksbergstvätten hantera även Värmlands tvätt gjordes en bred utredning av tvätteriverksamheten.

Utredningen har tittat på produktionskapacitet, logistiklösningar, juridik, ekonomi och rekryteringsmöjligheter och visar att det finns flera fördelar för att långsiktigt säkra en hållbar textilhantering för Region Värmland. Geografiskt ligger Fredriksbergstvätten också bra till för att även kunna hantera grannregionens tvätt.

– Tillgången till arbetskläder och andra textilier ska vara god så att medarbetarna i den värmländska hälso- och sjukvården kan fokusera på sitt arbete och ge patienterna bästa möjliga vård. Vi tror att en samverkan med grannregionen kan leda till att Region Värmland får både bättre kontroll över och högre kvalitet i textilförsörjningen, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i regionstyrelsen, Region Värmland.

Samverkan kan ge flera fördelar i form av ekonomisk stordrift, mer resurser till förbättrings- och kvalitetsarbete samt utveckling. Till exempel införande av chipmärkning som leder till automatisering i produktionen och ökad spårbarhet.

En rad utmaningar pekas också ut som behöver lösas framöver rörande bland annat anpassning av produktionsanläggningen, kompetensförsörjning, lagermöjligheter och uppbyggnaden av en textilstock. Region Värmland behöver initialt bygga upp sin textilstock, vilket är ett omfattande arbete då en textilstock innehåller cirka 700 000 plagg.

Regionerna är nu ense om att gå vidare i processen och ”skyndsamt utreda en stabil form för samverkan som uppfyller de lagkrav som parterna har att förhålla sig till, primärt upphandlingsregelverket samt konkurrens- och kommunallagens bestämmelser.”

– Det är positivt att vi får till ett samarbete med Region Värmland inom tvätteriverksamheten. Fredriksberg ligga ofta illa till för satsningar men i ett samgående mellan Dalarna och Värmland kunde placeringen inte vara bättre. Detta kommer medföra ett 25-tal nya arbetstillfällen, säger Christer Carlsson (M), ordförande servicenämnden, Region Dalarna.

Fakta: Fredriksbergstvätten

  • Tvätten i Fredriksberg servar idag Region Dalarna med ren tvätt. Här tvättas cirka 7 ton smutstvätt per dygn. 57 vagnar ren tvätt skickas ut till regionens verksamheter per dygn.
  • Den 30 augusti 1980 togs den nybyggda tvätten i bruk för första gången och verksamheten flyttades från Falun till Fredriksberg.
  • 2009 startade Fredriksbergstvätten upp sin verksamhet igen efter att ha stängt 2002.
  • Totalt finns idag 35 anställda.
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka