Region Dalarna i topp när det gäller låg energianvändning

Pressmeddelande – 15 november 2021

Region Dalarna till hör de regioner i landet som har lägst energianvändning per lokalyta. Det visar den årliga jämförelsen av regionernas miljöarbete.
– Vi har ett systematiskt och långsiktigt
tänk gällande energianvändningen i våra fastigheter, säger Anders Nordahl, miljö- och säkerhetschef.

För åttonde året i rad släpptes SKR-rapporten Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna. Målet med rapporten är att stimulera till ett aktivt miljöarbete med lärande och verksamhetsutveckling i centrum.

Miljöarbetet i regionerna har fokus på minskad klimatpåverkan, giftfri miljö, biologisk mångfald och resurseffektivitet. I rapporten granskas därför sex olika miljöindikatorer: antibiotikaförskrivningen, ekologiska livsmedel, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, klimatpåverkan från medicinska gaser, avfallshantering och energianvändningen per lokalyta.

Region Dalarna är tillsammans med Värmland och Västernorrland den region som har lägst energianvändning per yta. En tydlig strategi och bra samverkan mellan Regionfastigheter, drift och verksamhet ligger bakom det goda resultatet.

– För att nå nationella och regionala klimatmål måste energianvändningen effektiviseras, Region Dalarna visar att det är möjligt. Energianvändningen ska fortsatt sänkas, det är ett av målen i det nya hållbarhetsprogrammet, säger regionråd Kerstin Lundh (MP), med ansvar för hållbarhetsfrågor.

Ett annat område där en positiv utveckling ägt rum är antibiotika­förskriv­ningen. Antibiotika­förskriv­ningen har minskat kraftigt i hela landet under pandemin. Främst är det antibiotikaanvändande vid luftvägsinfektioner hos barn och unga som har minskat.

Men arbetet inom Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, har också bidragit till utvecklingen över tid. Strama-gruppen är ett nationellt nätverk som arbetar strategiskt för en rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens. Strama Dalarna består av flera professioner som läkare från primär- och slutenvård, apotekare, tandläkare och veterinärer.

I Region Dalarna har antibiotika­förskriv­ningen minskat de senaste åren och når sedan 2020 det nationella målet på 250 antibiotikarecept per 1 000 invånare.

– Vår läkemedelsavdelning har bedrivit ett aktivt arbete med att följa upp förskrivningen samt haft utbildning och dialog med förskrivarna, säger Anders Nordahl miljö- och säkerhetschef i Region Dalarna.

Miljöarbetet 2021 i regionerna: Resultat i korthet 2009-2020

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 39 procent, varav 17 procent under 2020
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 44 procent
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 92 procent
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 17 procent
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 59 procent
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka