Nu öppnar Region Dalarna för serologiprovtagning, även kallat antikroppstester, för alla i länet som är över 16 år. Provtagningstid bokas på 1177.se.

​Region Dalarna inför antikroppstester för allmänheten

Pressmeddelande – 16 november 2020

Nu öppnar Region Dalarna för serologiprovtagning, även kallat antikroppstester, för alla i länet som är över 16 år. Provtagningstid bokas på 1177.se.

Från och med tisdag 17 november kan alla över 16 år i Dalarna boka tid för serologiprovtagning, även kallat antikroppstest, som visar på en genomgången covid-19-infektion. Tid bokas genom att logga in på webbplatsen 1177.se med e-legitimation. Det går att boka provtagningstid på Falu lasarett, Avesta lasarett och Ludvika lasarett. Arbete pågår för att inom de närmaste veckorna även kunna erbjuda antikroppstester i Mora och Borlänge.

– Det som är viktigt att veta för den som får ett positivt antikroppstest är att man måste fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom man via kontaktytor kan sprida smittan vidare till andra, även om man har antikroppar själv, säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Helgerna 17-18 oktober och 24-25 oktober erbjöd regionen allmänheten att göra antikroppstester inom ramen för ett pilotprojekt. Av de totalt 1 865 personer som testades under de två pilothelgerna fick 10 procent ett positivt resultat som visar på genomgången covid-19-infektion.

– Det är lite mer än man kunde förvänta sig, men det kan vara så att många som testade sig då starkt misstänkte att de har varit sjuka tidigare så det inte är en rättvisande siffra på hur det ser ut bland länets befolkning i stort, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

Vem får göra ett antikroppstest?
Det är frivilligt att testa sig för antikroppar. Den som är folkbokförd i Dalarna och har fyllt 16 år kan boka tid för antikroppstest. För att testet ska fungera ska det ha gått minst tre veckor sedan första symtom.

Kostar testet något?
Avgiften för att ta ett antikroppstest är 200 kronor.

När och hur får man provresultatet?
Provresultatet kommer på 1177.se, det kan ta upp till två veckor innan resultatet kommer men går oftast snabbare.

Kan man boka antikroppstest utan e-legitimation?
I nuläget krävs det e-legitimation för att kunna boka antikroppstest via 1177.se men det arbetas för att även kunna erbjuda andra lösningar.

Vad är ett antikroppstest?
Ett serologiprov, även kallat antikroppstest, görs för att se om en person har bildat antikroppar efter genomgången covid-19-infektion. Testet tas genom blodprov. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar och kan visa om en person, helt eller delvis, har skydd mot ny covid-19-infektion. Provet kan tas tidigast tre veckor efter att en person insjuknat med symptom som kan tyda på covid-19.

Om du tidigare har haft covid-19 som bekräftats med PCR-provtagning (virusprovtagning) behöver du inte ta ett antikroppstest.

Vad innebär ett positivt antikroppstest?
Ett positivt antikroppstest visar att du haft en genomgången covid-19-infektion. I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten att den som får ett positivt resultat sannolikt är skyddad mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 igen i ungefär ett halvår från att man var sjuk. Men det är viktigt att veta att även om man har antikroppar och inte själv kan insjukna igen så kan man fortfarande sprida smittan till andra via kontaktytor, så även vid ett positivt antikroppsvar måste man fortsätta följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och tvätta händerna ofta och noga.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Helena Ernlund biträdande smittläkare, Region Dalarna
  073-065 54 10
  helena.ernlund@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: