Region Dalarna inför nya riktlinjer för hemkarantän

Pressmeddelande – 21 januari 2022

Till följd av Folkhälsomyndighetens uppdaterade riktlinjer inför nu Region Dalarna nya förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter.
– Förändringarna är nödvändiga för att i så stor utsträckning som möjligt undvika personalbrist inom samhällsviktiga verksamheter, säger Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare.

I Dalarna och i resten av landet är antalet konstaterade fall av covid-19 på rekordhöga nivåer, samtidigt som smittspridningen fortsätter öka. Under veckan nåddes en ny toppnivå med över 4000 fall.
– Vi vet att antalet konstaterade fall är högre än så. Vi har inte kunnat prov-ta befolkningen storskaligt de senaste veckorna på grund av att analyskapaciteten i landet slagit i taket, och kan därmed säkert säga att den rapporterade siffran är en underskattning av hur läget faktiskt ser ut nu, säger Fredrik Rücker.

Den skenande smittspridningen har inte lett till den ökningen av inneliggande covid-patienter som befarats, och antalet IVA-inläggningar är i nuläget stabilt. Trots detta är belastningen på hälso- och sjukvården, samt på andra samhällsviktiga verksamheter, väldigt hög. Personalbristen är kritisk nu. Många tvingas vara hemma från arbete på grund av sjukdom, vård av barn och på grund av förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter. Detta leder i slutändan till allvarliga samhällsproblem.
– Under den senaste veckan har det till exempel rapporterats om skolor som tvingas stänga på grund av personalbrist, och om bussturer som ställts in. Smittspridningen leder också till att fall inom äldreomsorgen ökar och därmed behovet av att ytterligare stärka skyddet för de som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19, säger Fredrik Rücker.

Folkhälsomyndigheten inför nya riktlinjer

I ljuset av den rådande bristen på personal inom samhällsviktiga verksamheter har Folkhälsomyndigheten infört ändringar i riktlinjerna för hemkarantän för symtomfria hushållskontakter:

  • Tiden då symtomfria personer ska stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas från sju dagar till fem, räknat från det att den smittade i hushållet fick symtom.
  • De som vaccinerat sig med en påfyllnadsdos (dos 3) samt personer som haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete vid hushållskontakt*.
  • Undantag från regeln om hemkarantän vid hushållskontakt gäller även för vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, även i de fall då de inte uppfyller de ovan nämnda kriterier för undantag. Nyckelfunktionerna kommer att definieras av MSB och arbetsgivare informerar de som berörs.

*Med hushållskontakter menas de personer som har konstaterade fall av covid-19 i hemmet.

– Dessa undantag är nödvändiga i nuläget. Det är dock viktigt att komma ihåg att den allra största risken att smittas är vid konstaterad covid-19 i hemmet. Därför är det avgörande att undantaget för hushållskontakter inom samhällsviktiga verksamheter endast tillämpas om det är stor personalbrist. Risken är annars att vi hamnar i en ond cirkel där ännu fler blir sjuka, säger Fredrik Rücker.

Särskilda rutiner för undantag inom samhällsviktiga verksamheter

För vård- och omsorgspersonal som undantas från regeln om att stanna hemma vid hushållskontakt har Smittskydd Dalarna en särskild rutin.
– Särskilda rutiner kommer att införas även för de övriga nyckelfunktioner som undantas från regeln om att stanna hemma; arbetsgivaren måste till exempel införa riskreducerande åtgärder, som antigentestning. Dessa särskilda rutiner gäller under fem dagar efter att covid-19 konstaterats i hushållet, det vill säga det tidsspannet då alla de som inte ingår i undantagen bör hålla sig hemma, säger Fredrik Rücker.

För vad som gäller har Folkhälsomyndigheten en vägledning, det viktigaste sammanfattas här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/b8ac06e9725640e6a1d258472346abfb/vagledning-anvandning-antigentester-covid-19.pdf

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka