Region Dalarna inför sprututbytesprogram

Pressmeddelande – 28 mars 2022

Nu öppnar Region Dalarna länets första sprututbytesmottagning:
– Detta är en satsning på en väldigt utsatt grupp som annars inte så ofta söker sig till vården. Med sprututbytesmottagningen kan vi minska risken för smitta, minska det personliga lidandet och förhoppningsvis erbjuda en väg ut ur ett missbruk, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Syftet med sprututbytesprogrammet är i första hand att begränsa och förebygga spridning av blodburna infektioner, såsom hiv och hepatit, hos personer som injicerar droger. Mottagningen verkar också för att motivera de som deltar i sprututbytesprogrammet att avbryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling. Stödfunktioner såsom infektionsläkare, kurator, barnmorska och psykiatriker knyts till verksamheten för att hjälpa de inskrivna och öka tillgängligheten till hälsofrämjande insatser.

– Vi är mycket glada över att vara igång med programmet. Hos oss är prevention och behandling av blodsmitta prioriterat och med den här insatsen vill vi öka tillgängligheten till basal sjukvård och beroendevård, samtidigt som vi stöttar den som söker en väg till ett narkotikafritt liv, säger Erik Degerman, verksamhetschef för infektionskliniken i Falun.

Sprututbytesprogrammet når också ut med överdosprevention genom att till exempel erbjuda antidot samt riktade utbildningsinsatser.

Sprututbytesmottagningen är en del av infektionskliniken och drivs i samarbete med Beroendecentrum.

Mottagningen tillhör Falu lasarett och är belägen mellan Infektionskliniken och parkeringshuset.

Öppettider tisdagar och torsdagar 12.30-16.30

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka