Region Dalarna inför Vårdval BUP

Pressmeddelande – 16 februari 2022

Vårdval BUP ger barn och föräldrar i Dalarna större valfrihet att välja vårdutförare. Målet är att behandling eller utredning ska kunna starta utan någon längre väntetid.
Allt fler ungdomar behöver hjälp och Vårdval BUP är ett sätt att förstärka den psykiatriska barn- och ungdomsvården i Dalarna, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Från och med den 1 februari 2022 öppnar Region Dalarna upp för Vårdval BUP (barn- och ungdomspsykiatri). Det innebär att barn och ungdomar i Dalarna som är i behov av psykiatrisk rådgivning, utredning och behandling kan söka sig till privat eller offentlig vårdgivare för sin vård.

– Vi vill tillgängliggöra och förenkla kontakten med den psykiatriska vården. Det är av största vikt att vi tidigt fångar upp och stöttar de barn och ungdomar som behöver hjälp. Vi ser detta som ett steg åt rätt håll för att kunna bemöta så många vi kan, säger Sofia Jarl.

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar ökar i hela landet, och i takt med att allt fler behöver hjälp ökar också väntetiderna. Att ha flera aktörer som bedriver verksamhet i Dalarna har som mål att korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården.

I samband med att Vårdval BUP införs har en ny modell för rapportering av väntetider och vårdköer tagits fram:

– På Vårdvalsenheten har vi arbetat för att ändra och effektivisera registreringsmetoderna kring väntetider och vårdköer hos BUP. Till exempel har vi iordningställt rutiner, uppföljningsparametrar, registreringar i journalsystem samt utbildat i hur registrering för ersättning går till, säger Susanne Clifford, verksamhetschef Vårdvalsenheten.

Beslutet fattades under ett extrainsatt fullmäktigesammanträde i oktober förra året.

Fakta om Vårdval

Vårdval, före detta Hälsoval i Dalarna, är en lagreglerad rättighet i Sverige som tillåter patienter att välja mellan olika vårdenheter. Det innebär att vårdgivare kan ansöka om att verka som vårdgivare i Dalarnas län och att vårdgivare som uppfyller Region Dalarnas krav har rätt att etablera verksamhet i länet med offentlig ersättning. Sedan tidigare har regionen två vårdval som styrs utifrån lagen om valfrihetssystem (LOV): Vårdval Primärvård samt Vårdval Tandvård barn och ungdom.

Frågor: vardval.bup@regiondalarna.se

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka