Region Dalarna inför visselblåsarsystem

Pressmeddelande – 10 januari 2022

Från och med den 10 januari 2022 kan medarbetare inom Region Dalarna anonymt rapportera allvarliga, arbetsrelaterade missförhållanden av allmänintresse via den nya visselblåsartjänsten WhistleB.

Visselblåsartjänsten gör det möjligt för medarbetare att anonymt rapportera oegentligheter som agerar i strid med lagstiftning eller innebär allvarliga avsteg från Region Dalarnas styrande dokument. Det kan exempelvis handla om ekonomisk brottslighet, korruption, mutor eller säkerhetsbrister.

– Om man som medarbetare upptäcker allvarliga missförhållanden i verksamheten kan det vara svårt att ta upp dessa med chefen. Därför ska det finnas en säker, anonym och enkel möjlighet att anmäla problemen i de fall när intern dialog inte fungerar, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Visselblåsartjänsten är ett politiskt initiativ och har beslutats av dåvarande landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige.

– En visselblåsartjänst minskar sannolikheten att oegentligheter ska inträffa och ökar chanserna att upptäcka felaktigheter i tid. Med den här tjänsten vill vi visa att Region Dalarna menar allvar med vår värdegrund ”öppenhet, respekt och ansvar”, tillägger Ulf Berg.

Anonymiteten tryggas

Genom att använda en extern tjänst som WhistleB, tryggas anonymiteten hos den som rapporterar. Samtidigt skyddas känslig information. Alla rapporter som skickas in krypteras och inga spårbara data sparas.

Inskickade rapporter hanteras av Region Dalarnas visselblåsarfunktion, som består av regiondirektör, HR-direktör, chefsjurist samt samordnaren för visselblåsarfunktionen.

Ny lag skyddar visselblåsare

Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden har nu trätt i kraft. Den innehåller bland annat bestämmelser om skyldigheter att inrätta rapporteringskanaler, behandling av personuppgifter och tystnadsplikt.

Under våren 2022 kommer tjänsten också att vara tillgänglig för andra personkategorier som till exempel praktikanter, arbetssökande och andra som genom sin kontakt med Region Dalarna fått kännedom om allvarliga oegentligheter.

Relaterad information:

WhistleB’s webbplats: Visselblåsarfunktion för att värna transparens - WhistleB

 • Ola Green Samordnare Region Dalarna, HR-enheten
  023-491 090
  ola.green@regiondalarna.se
 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka