Region Dalarna kommer att införa självprovtagning av PCR-prover

Pressmeddelande – 20 november 2020

Snart kommer dalfolket själva kunna ta PCR-prov för att kunna konstatera en pågående covid-19-infektion. Region Dalarna förbereder nu för att gå över till så kallad självprovtagning.

Region Dalarna har sedan i somras ökat PCR-provtagningskapaciteten från 918 PCR-prover vecka 25 till över 8 000 prover vecka 46. Syftet med att införa självprovtagning är att avlasta personalen och ge dem förutsättningar att arbeta med andra viktiga arbetsuppgifter som har fått stå åt sidan, samt att få bättre möjligheter till att ytterligare öka provtagningskapaciteten i länet.

– Kapaciteten för vad regionen klarar på egen hand är egentligen sedan länge uppnådd. Att det ändå har fungerat beror på en helt fantastisk arbetsinsats från personalen på mikrobiologiska laboratoriet i Falun och från personal inom primärvården, säger Roger Larsson, chefläkare division primärvård Region Dalarna.

För den som behöver ta ett PCR-prov blir bokningsförfarandet inte så annorlunda mot idag. Bokningen kommer att flyttas över från appen Min Vård Dalarna till 1177.se. När provet är analyserat får man resultatet genom att logga in på 1177.se.

– Den som ska provta sig kommer att kunna kvittera ut provtagningskitt på teststationer eller så kommer ett friskt ombud kunna kvittera ut ett provtagningskitt på utvalda apotek. Utlämningsställena kommer att fördelas jämt över länet så att största möjliga jämlikhet för befolkningen kommer att uppnås, säger Roger Larsson.

Viss PCR-provtagning som till exempel provtagning av mindre barn kommer fortsatt ske på vårdcentralerna.

– Vi kommer att informera om vad som gäller under de närmaste veckorna, om provtagningsställen, tillgängliga apotek, öppettider, startdatum och allt annat som man behöver veta om självprovtagningen, säger Roger Larsson.

 • Roger Larsson Chefläkare, Division Primärvård, Region Dalarna
  072-141 66 22
  roger.s.larsson@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: