Region Dalarna nyanställer ett 20-tal läkare inom psykiatrin

Pressmeddelande – 15 oktober 2019

Under 2019 har Division psykiatri lyckats anställa tretton överläkare och åtta ST-läkare. Dessutom pågår diskussioner med ytterligare fem läkare.
– Hela divisionen har arbetat hårt för att skapa en bättre arbetsmiljö och göra oss till en attraktivare arbetsgivare och nyanställningarna ger patienterna ökad kontinuitet och tillgänglighet, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef.

Trots att det råder brist på psykiatriker i hela Vårdsverige har det rekryteringsarbete som Region Dalarna startade för runt fem år sedan nu gett resultat.

– Bilden av psykiatrin som lyftes fram i media var så negativ. Vi bestämde oss för nyansera bilden av psykiatrin i Dalarna. Allt är inte bara svart och inte heller bara vitt, utan vi är allt däremellan, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef.

Inledningsvis startades ett samarbete där ledning och läkare fokuserade på frågeställningar som: ”Hur ska vi göra det attraktivt att vara läkare inom psykiatrin i Dalarna?” och ”Vad är en bra arbetsplats?”.

Arbetet mynnade ut i en handlingsplan.

– Vi har fått ett stort engagemang i frågan där verksamhetschefer, läkare, utvecklingsenheten och HR arbetar brett tillsammans, säger Jeanette Hjortsberg.

En rad åtgärder har genomfört för att rekrytera läkare:

 • Distansavtal med möjlighet att delvis arbeta på distans
 • Psykiatrilyftet med lönesatsning
 • ST-satsning med fler platser för ST-tjänstgöring (specialistutbildning till psykiatriker)
 • Deltagande på mässor och nätverkande i form av till exempel AT-middagar
 • Annonsering

– Det är viktigt att lyfta fram att det inte är ”bara lönen” utan att det är många olika saker tillsammans som har gjort skillnad för att göra oss attraktivare som arbetsgivare, säger Per Segerros, HR-partner senior.

Av hittills tretton nyanställda överläkare har sex skrivit på ett distansavtal.

– Vi har inte ett färdigt koncept utan hur arbetet läggs upp bestäms i respektive verksamhet. Någon är kanske på plats varannan vecka och arbetar på distans varannan vecka. En annan kanske arbetar på distans två dagar i veckan och är på plats tre dagar. Det ser olika ut, säger Jeanette Hjortsberg.

Distansarbetet möjliggöras av teknikutvecklingen som gör det enklare att kommunicera på distans:

– På sikt ska vi ansluta till appen Min vård så att vissa patientbesök också kan ske digitalt, säger Jeanette Hjortsberg.

Distansarbetet möjliggörs också av hur psykiatrivården numera är organiserad. En som arbetar på distans är Anja Angelfeldt, överläkare på psykiatriska öppenvården i Mora:
– Jag arbetar på distans sedan jag fick mitt andra barn, då familjesituationen inte längre medgav daglig pendling mellan Falun och Mora. Tillsammans med min arbetsgivare fann vi lösningar som fungerade för båda parter, säger hon.

Vid en omorganisation 2015 förstärktes behovet av distanskonsultationer inom öppenvårdspsykiatrin. Det finns inte längre läkare på plats på alla orter där det finns mottagningar, men personalen behöver fortfarande samarbeta med läkare runt patienterna vilket nu istället sker per telefon, videokonferens eller Skype.

– Om jag sitter i Mora och pratar med sköterskan i Malung eller om jag sitter i Falun spelar ju ingen roll. När jag är på plats i Mora har jag patientbesök och deltar på våra läkarmöten. Tack vare distansarbetet kan jag kombinera arbete och familjeliv på ett bra sätt, säger Anja Angelfeldt.

 • Per Segerros HR-partner senior, Region Dalarna
  072- 083 06 86
  per.segerros@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna
  023-49 01 29
  jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: