Region Dalarna ökar den planerade verksamheten inom vården

Pressmeddelande – 21 augusti 2020

Under coronapandemin har väntetiderna inom specialistvården ökat.

– Vi vet att coronaviruset är något sjukvården kommer få hantera under en lång tid framöver, men nu ökar vi stegvis den planerade verksamheten igen, säger Lotta Olmarken Ingler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

I början av coronapandemin skedde en mycket snabb ökning av antalet sjuka patienter som krävde både IVA-vård och ordinarie slutenvård. Region Dalarna ställde snabbt om för att kunna ta hand om de svårast sjuka covid-19-patienterna. Bland annat bytte medarbetare arbetsplatser för att stärka upp inom prioriterade verksamheter och vård som inte var akut eller tidskritisk fick vänta.

– Våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har arbetat dygnet runt och det är tack vare deras insatser som vården har fungerat så bra som den har gjort under den här tuffa perioden, säger Lotta Olmarken Ingler.

Region Dalarna har sedan i maj arbetat för att återuppta planerad vård, i takt med en nedåtgående trend av antalet allvarligt sjuka covid-19-patienter. Vårdplatser vikta för covid-19-patienter har successivt blivit färre och många medarbetare har kunnat återvända till sina ordinarie arbetsplatser.

– I dagsläget är det få covid-19-patienter som sjukhusvårdas, men om viruspridningen tar ny fart är vi beredda att snabbt ställa om vården igen, säger Lotta Olmarken Ingler.

Under coronapandemin har endast medicinskt nödvändiga besök och tidskritiska operationer genomförts för att minska smittspridning. Få operationer har skjutits upp, däremot har antalet personer som väntar på en planerad operation i Dalarna blivit fler. Under mars till och med juli har 4 359 operationer (med anestesi) genomförts på operationsavdelningarna i Falun och Mora. Det är 1 957 färre än samma period föregående år. En minskning motsvarande 41 procent.

Cirka 5 000 personer i länet väntar nu på att få en tid för en planerad operation och trycket på vården väntas öka framöver.

– Många har inte kunnat bli kallade till planerad vård på grund av att de tillhör en riskgrupp. Vi tror även att det finns personer som inte har vågat vända sig till vården på grund av rädsla för smitta, säger Lotta Olmarken Ingler.

En samordningsgrupp arbetar sedan i våras med att inventera befintliga köer och göra processen fram till operation snabbare. Alla patienter som sätts upp på väntelista till en operation får en medicinsk bedömning som ligger till grund för prioriteringar. Klinikerna har sedan sina prioriterade diagnosgrupper som de arbetar efter.

– Patienter med störst behov går alltid först, det har inte ändrats på grund av pandemin, säger Lotta Olmarken Ingler.

 • Lotta Olmarker Ingler hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna
  073-901 54 34
  lotta.ingler@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: