Region Dalarna påbörjar undersökning bland utomeuropeiska migranter

Nyhet – 27 oktober 2020

Under hösten 2020 avser Region Dalarnas projekt Vägen in genomföra en omfattande undersökning bland utrikesfödda personer i alla Dalarnas kommuner. Syftet är att analysera läget i länet och underlätta inkluderingen av nyanlända och utrikesfödda personer.

Undersökningen kommer att genomföras i hela Dalarna under hösten 2020 av forskare som på plats i varje kommun/stad sitter tillsammans med målgruppen och svarar på en digital enkät. Urvalet av individer ska representera de sju största utomeuropeiska migrantgrupperna och vara statistisk säkerställd i relation till befolkningsmängd, procent av befolkningen, ålder och kön. Ett antal djupintervjuer genomförs också.

Frågorna som kommer att ställas i undersökningen handlar bland annat om lokala villkor, såsom exempelvis utbildning och arbetsmarknad. Man kommer även fråga om värderingar som berör familj och hedersrelaterade frågor. Den pågående Covid-19 pandemin har även visat på behov att hitta bra verktyg för att kommunicera med målgrupperna på ett begripligt sätt. Denna undersökning ska därför ge bra kunskap om hur man kan gå till väga för att nå fram med sina budskap framledes.

Undersökningen genomförs i två faser och den andra fasen avser enkät och intervjuer med personal och ledning hos företag och organisationer i länet. Resultatet kommer att presenteras och diskuteras vid en slutkonferens och materialet kommer även att sammanställas i en rapport. Resultatet ska med fördel kunna användas för planering och utformning av insatser mot utomeuropeiska migranter som t.ex. kommunala strategier, lektionsplanering, aktiviteter, bostadsplanering, trygghetsinsatser, jämlikhetsplaner och jämställdhetsinsatser med flera.

Denna undersökning är en del av World Values Survey (WVS) som är en världsomspännande undersökning som görs där man studerar värderingar och deras inverkan på det sociala och politiska livet. Undersökningen gör av Institutet för Framtidsstudier (IFFS) och inom Region Dalarna är den regionala utvecklingsförvaltningen som står som huvudman för projektet.

 • Pablo Vilches strateg integration och mångfald regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna
  023-77 70 85
  pablo.vilches@regiondalarna.se
 • Bi Puranen Generalsekreterare World Values Survey
  070-572 17 21
  Bi.puranen@iffs.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: