Västanå Teater, Unga Västanå. Vargskogen (2020). Foto: Håkan Larsson

Region Dalarna släpper ny rapport om scenkonsten i Sverige

Pressmeddelande – 13 oktober 2021

Nu släpps en ny rapport som presenterar en nationell översyn av de regionala scenkonstinstitutionerna i Sverige. ”Region Dalarna initierade rapporten, då vi såg ett behov av att få ett nationellt perspektiv. Vi vill öppna för möjligheter till samverkan över länsgränserna. Genom att samordna resurser kan vi stärka den professionella scenkonsten i Sverige och ge fler möjlighet att ta del av den”, säger Malin Lagergren, kultur- och bildningschef, Region Dalarna.

Arbetet med rapporten inleddes våren 2020, då samtliga regioners kulturchefer och institutionschefer intervjuades. Rapporten är uppdelad i två delar. Den första beskriver institutionernas historiska framväxt och principer för hur den regionala scenkonsten är organiserad. I den andra delen beskrivs 45 institutioner med regionalt upp­drag.

- I rapporten beskrivs tidiga ambitioner att samarbeta över länsgränserna och att nå ut brett i regionerna. Jag slås av hur lite som förändrats över tid och hur svårt det kan vara att bryta fasta strukturer. Jag hoppas att rapporten med dess historik och omfattande översyn kan bidra till att vi finner nya sätt att utvecklas och samverka interregionalt, säger Malin Lagergren.

  I rapporten framgår bland annat hur situationen för fria kulturutövare varierar mellan regionerna och hur viktigt det är att hitta en balans mellan fria kulturutövare och fasta ensembler för att kunna erbjuda både bredd och kvalitet. Rapporten är tänkt både som kunskapsunderlag och som inspiration för politiker och tjänstemän i arbetet med utvecklingen av de regionala scenkonstinstitutionerna för teater, dans och musik.

  - Det fria kulturlivet har betydelse för oss i Dalarna på flera sätt, säger Mursal Isa, ordförande i Kultur- och bildningsnämnden, Region Dalarna. Det bidrar till ett rikare kulturliv och till ett kulturliv som är tillgängligt i hela länet. Det är angeläget för oss att konstnärer både bor och verkar i vårt län.

   Läs hela rapporten här:
   scenkonstens-regionala-organisationer_webb.pdf (regiondalarna.se)

   • Malin Lagergren Förvaltningschef
    070-312 41 06
    malin.lagergren@regiondalarna.se
   • Mursal Isa (MP) Ordförande
    070-779 49 77
    mursal.isa@regiondalarna.se
   • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka