Kurbits

Region Dalarna släpper rapportserie om Dalarnas utveckling

Nyhet – 26 mars 2021

Rapporterna ska fungera som kunskapsunderlag och tas fram inom områden såsom kompetensförsörjning, integration, transporter, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Den senaste rapporten handlar om länets boendesegregation.

Det är regionala utvecklingsförvaltningen som regelbundet tar fram rapporter som ett underlag till sin egen verksamhet men som också ska kunna användas i dialog med andra aktörer i Dalarna som jobbar med regional utveckling. Exempelvis kommuner, statliga myndigheter och företagsfrämjande organisationer.

I den senaste rapporten om boendesegregation under perioden åren 2005-2015, undersöks hur grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra i Dalarna. I resultaten syns att boendesegregationen i Dalarna under de senaste åren ökat bland utrikesfödda, synliga minoriteter och i olika inkomstgrupper. De största ökningarna syns i Borlänge, Avesta och Ludvika, vilket i stor utsträckning är samma kommuner som har tagit emot många invandrare under lång tid. I alla länets kommuner bor många nyanlända i bostadsområden med en överrepresentation av andra nyanlända. Boendesegregationen i olika inkomstgrupper har även den ökat över tid, även bland inrikesfödda. Höginkomsttagare bor tämligen geografiskt koncentrerat och möter i stor utsträckning andra höginkomsttagare i sitt närmaste grannskap.

Rapportens innehåll är viktigt eftersom både svensk och internationell forskning visar att omgivningen där en individ växer upp påverkar dennes framtida förutsättningar i livet. Individers närområde och de kontakter man gör där har stor betydelse för individens utveckling, exempelvis skolresultat eller etablering på arbetsmarknaden.

– Denna rapport är ett kunskapsunderlag som kan vara användbart vid diskussioner om boendesegregation och för att bättre kunna avgöra vilka insatser som effektivast motverkar segregationen i samhället. Med ökad kunskap kan Region Dalarna och andra aktörer arbeta mera pricksäkert, vilket kan ge positiva effekter för exempelvis utrikesföddas arbetsmarknadsintegration, säger Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarnas utvecklingsförvaltning.

  Samtliga publicerade rapporter finns att hitta på: Analyser och rapporter - Region Dalarna

  • Peter Möller samhällsanalytiker, Region Dalarna
   023-77 70 47
   peter.moller@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka

  Dela: