Region Dalarna ställer sig bakom elektrifieringslöfte

Pressmeddelande – 16 juni 2021

Idag presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg. Löftet ska påskynda elektrifieringen av regionala godstransporter med lastbil.

Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av värld­sled­ande produkter för den svenska exportmarknaden och är en viktig tillväxt- och välfärdsresurs för Sverige. De tunga vägtransporterna i regionerna är både en förutsättning för och ett centralt inslag i framgången. Det finns ett stort engagemang hos industrin att ställa om både de egna verksamheterna och godstransportsystemet mot fossilfrihet där elektrifiering kommer att spela en nyckelroll.

I elektrifieringslöftet vill man skapa ett leveranssäkert elnät som kan skapa synergier mellan den pågående elektrifieringen av industrin med en elektrifiering av industritransporterna inom Dalarnas och Gävleborgs industrinoder och godsnav. Man vill även binda samman godskorridorerna i Dalarna och Gävleborg och göra dem emissionsfria.

– Att vi i Region Dalarna ger ett elektrifieringslöfte betyder att vi tar ställning och visar att vi vill verka för en omställning och skapa möjligheter för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna. Det är en förutsättning för utveckling och välfärd, ja, ytterst en överlevnadsfråga. Elektrifiering, med till exempel smidiga överflyttningar av gods från väg till järnväg och sjöfart, ger konkurrensfördelar och hållbara företag, framhåller Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd för regional utveckling i Dalarna.

  För transportsystemet blir det extra tydligt att ingen enskild aktör äger hela målbilden eller har möjlighet att ensam axla hela ansvaret. Samtidigt kan industrins pågående omställning gå hand-i-hand med och accelerera en grön omställning av godstransportsystemet. Därför antar nu flera aktörer utmaningen tillsammans, vilket kräver en samverkan mellan transportsektorn, industrin, elnätbolag och aktörer ansvariga för samhällsplanering.

  – Genom att samla industrin och transportsektorn i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och påskyndar elektrifieringen av industrins godstransporter. Det handlar om att både minska utsläppen och att öka industrins konkurrenskraft, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

  Följande aktörer står bakom Dalarna och Gävleborgs elektrifieringslöfte:

  AB Borlänge Energi Elnät, Mats-Erik Olofsson, VD
  Arctic Paper, Michael Fejer, VD
  BillerudKorsnäs, Anna Ahlgren, Transportchef
  Boliden, Jenny Gotthardsson, Områdeschef
  Dala Energi AB, Bengt Östling, VD
  Dalafrakt, Peter Mattsson, VD
  Dalarna Science Park, Angelica Ekholm, VD
  Ellevio, Johan Lindehag, VD
  Ernsts Express, Roger Blom, VD
  Falu Energi och Vatten, Per Dahlberg, VD
  Gävle Energi AB, Thomas Tillman, Chef affärsområde Elnät
  Gävle Hamn AB, Fredrik Svanbom, VD
  Hedemora Energi AB, Anders Engdahl, VD
  Hitachi ABB Powergrids, Tobias Hansson, SVP
  Hofors Hus och Hofors Elverk, Christian Rickardsson, VD
  Länsstyrelsen Dalarna, Ylva Thörn, Landshövding
  Länsstyrelsen Gävleborg, Per Bill, Landshövding
  Malungs Elnät AB, Daniel Segerholm, VD
  MaserFrakt, Per Bondemark, VD
  Mellansvenska Handelskammaren, Antti Vainio, Vice VD
  Ovako, Ted Lundström, Global Head och Logistics
  Region Dalarna, Birgitta Sacrédeus, Regionråd
  Region Gävleborg, Eva Lindberg, Regionstyrelsens ordförande
  Rottneros, Lennart Eberleh, VD
  Sandvik Materials technology, Eric Jansson, Head of Logistics
  Setra, Maria Jansson, VP Logistics
  SSAB, Roger Lindgren, Logistikchef
  Stora Enso Skog, Jörgen Olofsson, Transportchef

  • Amelie Sahlin Enhetschef
   023-77 70 08
   amelie.sahlin@regiondalarna.se
  • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
   070-573 34 47
   birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
   010-249 90 20
   kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
  Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
  Tillbaka