Region Dalarna stöttar företagare med kostnadsfri extern rådgivning för att klara sig igenom covid-19-krisen

Pressmeddelande – 6 april 2020

Företag i Dalarna med upp till 49 anställda kan nu söka stöd för finansiering av extern rådgivningsresurs kopplat till situationen med covid-19. ”Vi har sett ett starkt behov av att stötta de små företagen men även företagaren och anpassat vårt befintliga företagsstöd efter det”, säger Louise Modigs, näringslivsstrateg.

- Vi vet att många små företag har eller kommer att få problem, främst med likviditet, men naturligtvis även med resultatet på sista raden i och med covid-19. Vi vet också att det är tufft att vara företagsledare i sådana här lägen. Målet med den här insatsen är att mildra de negativa effekterna på företagen såväl som företagaren både under och efter denna krissituation, säger Anders Björkman, enhetschef näringslivsutveckling.

Du som företagare i Dalarna kan ansöka om att få en konsultcheck. Checken innebär att du får tillgång till en rådgivningsresurs inom något av de fyra insatsområden: beredskapsplan mot obestånd, företagare i balans, företag i omställning och statens åtgärdspaket.

- Det kan beskrivas som fyra insatsstyrkor som företag kan vända sig till och få individuell support av en konsult inom området i upp till 22 timmar per företag och insats, säger Louise Modigs, näringslivsstrateg.

Företag kan vid behov nyttja en check för varje insatsområde, dock inte alla fyra samtidigt. Stödet omfattar högst 80 000 kronor.

- Nu ska vi arbeta i stödstrukturer som redan finns men hitta nya kreativa vägar för att stödja små och medelstora företag. I den rådande situationen krävs flexibilitet och snabbhet för att ge företagen ljus i den mörka tunneln, säger Birgitta Sacrédeus, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Vem kan söka och hur går det till?
Du som har ett företag med max 49 anställda där företaget är en juridisk person med verksamhet i Dalarna. Läs mer om ramarna och ansök på vår webbplats: https://www.regiondalarna.se/verksamhet/regional-utveckling/naringslivsutveckling/foretagsstod/

 • Anders Björkman näringslivsutvecklingschef, Region Dalarna
  070-509 22 00
  anders.b.bjorkman@regiondalarna.se
 • Louise Modigs näringslivsstrateg, Region Dalarna
  023-777 051
  louise.modigs@regiondalarna.se
 • Birgitta Sacrédeus (KD) regionråd, Region Dalarna
  070-573 34 47
  birgitta.sacredeus@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: