Region Dalarna tecknar samverkansavtal för nytt Akademiskt Tandvårdshus

Pressmeddelande – 4 mars 2022

Upphandling har nu genomförts och ett samverkansavtal har tecknats för etableringen av Akademiska Tandvårdhuset i Falun.
– Nu tar vi nya steg mot att utveckla ett regionalt centrum för forskning och utbildning som också ska bli navet för specialisttandvården i Dalarna, säger Tandvårdsnämndens ordförande Göte Persson

Inrättandet av ett akademiskt tandvårdshus i Falun är ett prioriterat projekt inom Tandvårdsnämnden Dalarnas arbete. Här ska forskning och utbildning bedrivas parallellt med allmäntandvård, handledarklinik samt tandteknisk verksamhet och kansli.

Ett samverkansavtal med leverantören SBB PuB har nu tecknats. Planen är att det nya tandvårdshuset ska inrymmas i den nybyggnation som är planerad vid Rödbro, med direkt närhet till både Knutpunkten och järnvägsstationen.
– Det känns oerhört roligt att vi äntligen har kommit vidare i processen och hittat en bra lokalisering för huset. Detta hus kommer att lyfta och utveckla tandvården i hela Dalarna. Det centrala läget och tillgång till allmänna kommunikationer är en viktig faktor för att bygga framtidens tandvård, säger Göte Persson.

Samverkansavtalet innebär att Region Dalarna tillsammans med leverantör arbetar fram en detaljerad plan innehållande utformning, tekniska lösningar och kostnader. Ett hyresavtal med tillhörande genomförandebilaga som styr hur SBB kommer genomföra entreprenaden ska tecknas. Slutgiltigt beslut om ett genomförande av projektet beräknas ske i Tandvårdsnämnden under senhösten 2022.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka