Region Dalarna tillsätter krisgrupp

Pressmeddelande – 24 februari 2022

Med anledning av krigsutbrottet i Ukraina har regionstyrelsens ordförande Ulf Berg beslutat tillsätta en grupp som ska följa utvecklingen och bedöma eventuell påverkan på Region Dalarna.

Sedan tidigare har Region Dalarna en krisberedskapsplan med en krisledningsfunktion som kan aktiveras. Regionen har gjort bedömningen det inte är aktuellt att för närvarande gå upp stabsläge. Däremot har regionstyrelsens ordförande gett regiondirektör Karin Stikå-Mjöberg i uppdrag att tillsätta och leda en grupp som aktivt ska följa utvecklingen och bedöma risker och konsekvenser för Region Dalarna.

Fokus inledningsvis på materielförsörjning

En tänkbar konsekvens på kort sikt är att Region Dalarna kan få störning i försörjningen av materiel.

- Det är nu viktigt att vi systematiskt samlar in information från omvärlden och inventerar vår egen beredskap. I en så här allvarlig situation gäller det att ligga steget före även om vi inte direkt berörs av kriget i dagsläget, säger Ulf Berg.

Regiondirektören har i uppdrag att kontinuerligt informera regionstyrelsen.Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka