​Region Dalarna vill ha säkrare distribuering av förbrukningsartiklar

Pressmeddelande – 4 juni 2020

Granskningsrapporten gällande höstens leveransproblem är klar och Region Dalarna har även genomfört en egen utredning för att säkerställa tillgången till förbrukningsartiklar.
– Vi har nu en tydlig bild av vad som har hänt, nästa steg blir att säkerställa att det inte händer igen. Vi måste arbeta tillsammans på alla nivåer i landet för att säkra tillgången på förbrukningsartiklar i framtiden, säger Karin Stikå Mjöberg, regiondirektör, Region Dalarna.

I samband med byte av leverantör hösten 2019 fick Dalarna, Västmanland, Örebro, Uppsala och Sörmland (”Femklövern”) stora problem med leveranser av förbrukningsartiklar från Apotekstjänst. När situationen var som allvarligast levererades 18 procent av det som beställts, idag levereras 66 procent efter två dagar och 80 procent efter fyra dagar (siffrorna gäller april månad).

I november 2019 beslutade regiondirektörerna i ”Femklövern” att tillsätta en gemensam utredning, en granskningsrapport som nu är klar och som visar på brister både hos leverantörens förmåga att leverera och i hur regionerna var förberedda inför bytet.

Parallellt med granskningsrapporten har en intern utredning gällande materiel- och textilförsörjning i Region Dalarna genomförts av Regionservice på uppdrag av regiondirektören och regionstyrelsen. Utredningen som blev klar i april i år pekar på att det finns goda skäl att ha enhetlig materiel- och textilförsörjningsdistribuering i regionen.

Idag ser distribueringskedjan olika ut. På vissa håll sköter Regionservice hela kedjan, på andra håll packar vårdmedarbetare upp förbrukningsartiklarna och lägger in dem i förråden. Utredningen konstaterar att genom att införa en enhetlig materiel- och textilförsörjningsdistribuering i regionen skulle den interna sårbarheten minska, vårdpersonalen avlastas och vårdhygienen förbättras. Vidare visar utredningen att för att undvika framtida materiel- och textilbrist behöver också lagerhanteringsfrågan ses över ur ett vidare samhällsperspektiv.
– Jag har tidigare gett regiondirektören uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi ska organisera materialförsörjningen i Region Dalarna framöver. Jag kommer också verka för att vi samtliga regionstyrelseordförande i ”Femklövern”, eller andra konstellationer, ska titta på en gemensam hållbar materielförsörjning så att vi inte hamnar i samma sårbara situation igen, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

 • Ulf Berg regionstyrelsens ordförande (M), Region Dalarna
  070-250 43 40
  ulf.berg@regiondalarna.se
 • Karin Stikå Mjöberg Regiondirektör, Region Dalarna
  070-686 38 20
  karin.stika-mjoberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: