Region Dalarna vill sätta ungas delaktighet i centrum

Pressmeddelande – 1 juli 2019

Unga på landsbygden och i utsatta områden känner sig mindre delaktiga i samhället än unga i städerna.
– Delaktighet är viktigt för de ungas egen självkänsla och välbefinnande, men också för att vi ska ha ett levande och demokratiskt samhälle. Det finns många risker kopplade till att känna utanförskap, som till exempel ohälsa och riskbeteende, säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg, Region Dalarna.

Den här veckan finns Region Dalarna som en del av AlmeDalarna på plats i Almedalen. Tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar regionen två seminarier och ett rundabordssamtal. Ambitionen är att skapa konstruktiva samtal om stad och landsbygd, om hur viktigt det är att få in ungdomsperspektivet i den lokala och regionala utvecklingen och hur man kan möjliggöra en sådan inkludering.

En av utgångspunkterna för seminarierna är en rapport som MUCF publicerade i slutet av 2018*. Den visar att hälften av Sveriges unga inte känner sig delaktiga i samhället. Rapporten visar också att unga på landsbygden och i utsatta områden upplever sig mindre inkluderade än vad unga i städer gör.

– Det handlar till exempel om tillgången till olika former av samhällsservice, men också om att det finns en negativ bild av deras ort som påverkar dem i deras vardag. Dessutom upplever de i lägre grad att de blir synliggjorda och representerade, säger Johanna Tangnäs.

Seminarierna ingår i Almedalsveckans officiella program och frågorna som ska diskuteras är:

 • Vad händer när unga inte upplever att de räknas?
 • Hur ska vi göra för att inkluderar unga i lokal och regional utveckling?
 • Hur tar vi vara på de unga som aktivt väljer att stanna i gles- och landsbygd?
 • Vad är ungdomsperspektiv på lokal och regional utveckling?

Region Dalarna stöttar och samordnar idag det ungdomsstrategiska arbetet i Dalarnas kommuner. Kommunernas arbete handlar om alltifrån att säkerställa att det finns ungdomsinflytande och att se till att ungdomsperspektivet finns med i verksamhetsplaner och andra viktiga dokument till att följa upp ungas livsvillkor med enkäten Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

– Det viktigaste är att vi pratar med ungdomarna och att vi lyssnar på vad de har att säga. Att vi tar reda på hur unga har det och vad de vill, att vi arbetar kunskapsbaserat. Det finns många sätt att göra det möjligt för unga att vara delaktiga, och en bra tumregel är att alla beslut som påverkar unga också ska involvera unga på något sätt, säger Johanna Tangnäs.

Programpunkter under Almedalsveckan

Tisdag: 12.45-13.30
Seminarium: Hur inkluderar vi unga? Om stolthet, fördom och förväntan på stad och land
Deltagare: Ardalan Shekarabi, civilminister, Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF och Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna och Victor Ganguly, We change. Moderator: Linus Wellander, MUCF.
Arrangeras tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Tisdag 13:45-14:30
Seminarium: Ungdomsperspektivet – om vinsten med ungas inflytande i lokal och regional utveckling
Deltagare: Oscar Sjökvist, Youth2020 och tidigare kommunutvecklare Borlänge, Andreas Magnusson, talesperson Fridays for future, Linus Wellander, utvecklingsledare på MUCF, och Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun. Moderator: Johanna Tangnäs, Region Dalarna.
Arrangeras tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Tisdag 14:40-15:35
Rundabordssamtal om ungdomsperspektiv på regional utveckling

Arrangeras tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Tisdag 15:45-16:30
Seminarium: Hur kan offentlig sektor jobba med popmusik på regional nivå

Deltagare: Ulf Dernevik, politisk sakkunnig hos kulturministern, Vilma Flood, artist, Joppe
Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live, Angelica Ekholm, näringslivschef Borlänge kommun. Moderator: Pelle Andersson, verksamhetsledare Dalapop.
Arrangeras tillsammans med Dalapop.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Johanna Tangnäs ungdomsstrateg, Regional utvecklingsförvaltning, Region Dalarna
  023-77 70 03
  johanna.tangnas@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: