Regionens samarbetspartners och leverantörer ska uppvisa vaccinationsbevis mot covid-19

Nyhet – 21 januari 2022

– Som vårdgivare och arbetsgivare har vi ett ansvar att vidta alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridningen, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande

Regionen förutsätter att samarbetspartners och leverantörer med såväl direkta som indirekta patientkontakter vidtar samma åtgärder och är beredda att vid anmodan uppvisa vaccinationsbevis.

Med hänvisning till arbetsmiljölagen och patientsäkerhetslagen ska riskbedömningar göras och alternativa skyddsåtgärder vidtas inför leveranser av varor och tjänster i de fall leverantören inte kan eller vill uppvisa giltiga covidbevis vid anmodan. 

Leverantörer och samarbetspartners som är arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att undanröja eller minimera risken för smitta eller arbetsskador. 

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra.
Den bästa skyddsåtgärden är vaccinering och regionen föreslår att såväl samarbetspartners som leverantörer väljer att begära att anställda med direkta och indirekta patientkontakter uppvisar vaccinationsintyg. 

Regionen arbetar skyndsamt för att ta fram riktlinjer och rutiner som ger chefer, medarbetare och samarbetspartners vägledning i hur kravet på uppvisande av vaccinationsbevis ska hanteras i praktiken.

Läs mer i beslut Vaccinationsbevis vid nyanställning och för befintlig personal:
PACT ePub (regiondalarna.se)

  • Henrik Pederby Kommunikationsdirektör
    070 611 05 94
    henrik.pederby@regiondalarna.se
  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka