Regiongemensamt ramavtal för hyrpersonal klart

Pressmeddelande – 19 maj 2022

Regionernas samordnade upphandling av hyrpersonal i vården är nu annonserad; sista anbudsdag är den sjunde juni:
– Vi är mycket nöjda med att nu äntligen kunna presentera gemensamma kriterier för inhyrning av vårdpersonal. Det kommer att underlätta för både regioner och leverantörer framöver, säger Ann-Sofi Lodin regiondirektör Västra Götalandsregionen är ordförande i styrgruppen för arbetet.

Arbetet med att ta fram gemensamma kriterier för regionernas upphandling av vårdpersonal har pågått sedan februari 2021. Beslutet om att göra en gemensam upphandling fattades av regiondirektörerna i december 2020. Kostnaderna för den inhyrda personalen skenade och regionerna konkurrerade med varandra.
– En betydande andel inhyrd personal ledde till väldigt stor arbetsbörda för regionernas fasta personal och kontinuiteten för patienterna blev lidande. Det fungerade inte i längden, säger Magnus Darke, personaldirektör i Region Dalarna.

Med samma kriterier och krav på personal som hyrs in och en gemensam prissättning blir förutsättningarna tydliga för både leverantörer och regioner. Arbetet har genomförts av representanter från regionerna och stort fokus har lagts på att ta in synpunkter och inspel från såväl leverantörer som bransch- och personalorganisationer.

Ramavtal tecknas med de leverantörer som uppfyller de obligatoriska kraven och samtliga regioner kommer att ansluta. Region Dalarna ansluter första december 2022 vad gäller sjuksköterskeavtalet respektive första februari 2023 vad gäller läkare, då våra nuvarande avtal löper ut.

Avtalet gäller sjuksköterskor och läkare och kraven som ställs gäller bland annat klinisk erfarenhet, introduktion och karenstid. Den gemensamma prissättningen har utgått från regionernas nuvarande priser och tar hänsyn till tillgång och efterfrågan.
– Det här ger oss rimliga förutsättningar för att kunna bedriva en god vård och personalpolitik framöver, säger Magnus Darke.

För mer information kontakta projektledare Stefan Petersson:

  • stefan.petersson@skr.se
  • 070-425 94 55
    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka