Regionstyrelsens ordförande i Dalarna kräver att Folkhälsomyndigheten snarast ändrar karantänsreglerna

Pressmeddelande – 19 januari 2022

– Symtomfri, vaccinerad personal ska inte hållas borta från jobbet för sakens skull. Deras insatser behövs mer än någonsin. Kommunerna måste få samma möjlighet till undantag som regionerna. Flera kommuner i Dalarna lider just nu av en extrem personalbrist, menar regionstyrelsens ordförande Ulf Berg i ett brev till Folkhälsomyndigheten.

Bakgrunden är att smittspridningen av covid-19 i Dalarna för närvarande är mycket hög. Under veckan nåddes en ny toppnivå med 4115 fall jämfört med 3918 fall förra veckan. Eftersom analyskapaciteten för tillfället har slagit i taket i Sverige är det troligt att spridningen i själva verket är högre.

– Vi ser också en hög belastning på vården. Glädjande nog kan vi samtidigt konstatera att de höga smittotalen inte avspeglas i inlagda på intensivvårdsavdelningen som det tidigare har gjort. Den höga vaccineringsgraden har fått stor effekt. De som trots allt ligger inne på IVA med covid-19 är som regel ovaccinerade.

Folkhälsomyndighetens karantänsregler medför att vaccinerad och symtomfri personal med smitta i hemmet tvingas vara borta från jobbet i minst en vecka.

– För en kommun som redan lider av personalbrist inom vård och omsorg kan reglerna bli direkt förödande. Vem ska ta hand om äldre och multisjuka? Jag skrev till Folkhälsomyndigheten eftersom jag personligen har blivit uppmärksammad på problemet av flera kommunföreträdare runt om i Dalarna på senare tid, säger Ulf Berg.

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning till regionerna gäller att vid överhängande risk för personalbrist kan det regionala smittskyddet i ”enlighet med sitt grundmandat själva besluta om undantag från Folkhälsomyndighetens nationella rekommendationer”. I enlighet med det kan symtomfri vaccinerad personal inom akut- och slutenvård undantas från reglerna om att ”stanna hemma”.

– Jag anser att Folkhälsomyndigheten bör se över karantänsreglerna, eller åtminstone klargöra att även en kommun har möjlighet till undantag från karantänsreglerna när den lider av extrem personalbrist inom vård och äldreomsorg.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka