Färjestaden i Göteborg

Samlade exporterfarenheter ska få fler företag att exportera

Nyhet – 11 mars 2022

Dalarna är ett starkt exportlän, där mycket av det som produceras i Dalarna skickas vidare till andra delar av världen. ”Export är en viktig del för Dalarnas sysselsättning och välfärd. Projektet Exportarena Dalarna ska samla det regionala exportfrämjandet och få fler företag att exportera, något som kommer att gynna Dalarnas utveckling” säger Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd på Region Dalarna.

Från hösten 2021 har representanter från olika aktörer i Dalarna samlats för att skapa en lättillgänglig stödstruktur för det regionala exportfrämjandet och gemensamma aktiviteter riktade till företag. Projektet som finansieras av Region Dalarna och EU löper fram till hösten 2023 där målet är att hitta en permanent lösning för att inspirera och stötta Dalarnas exportföretag. Med i samverkansprojektet är Almi GävleDala, Enterprise Europe Network/Dalarna Science Park, Industriellt utvecklingscenter (IUC Dalarna) och Region Dalarna men fler aktörer deltar i exportstödet till företagen.

- Det saknas idag en arena med ett samlat erbjudande för de företag som antingen är nyfikna på att ta sina varor/tjänster på export alternativt är befintliga exportörer men vill finna nya kunder eller marknader. För att få en ökad hållbar exporttillväxt i Dalarna behöver vi förenkla vägarna för företagarna att ta stegen framåt i exportfrågor, säger Tobias Eklund, projektledare för Exportarena Dalarna.

  Digital exportdag anordnas för Dalarnas företag
  Exportarena Dalarna tillsammans med motsvarande projekt i Region Gävleborg vill inspirera och sprida kunskap för ökad export. Som en del i att hjälpa företag att bli exportredo kommer det den 23 mars att hållas ett webbinarium: ”Så tar du första stegen till export”. Under webbinariet kommer talare med exportkunnande och egna erfarenheter att gå igenom några av de steg som är viktiga i exportresan.

  - Webbinariet riktar sig till företag som inte börjat men är nyfikna på hur man gör, företag som nyligen påbörjat sin export, eller företag som redan exporterar men vill fräscha upp sina kunskaper om hur det funkar och vem man kan vända sig till, berättar Patricia Eresjö, Internationell Affärsrådgivare Enterprise Europe Network/Dalarna Science Park.

   Anmälan till den 23 mars
   Anmälan och mer information kring webbinariet finns på Dalarna Science Parks webb. Webbinariet kommer att sändas mellan klockan 10-12.
   Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
   Tillbaka