Verk av: Karin Törnell. Foto: Peder Bjorkegren

Samtidskonst i dalakyrkor

Pressmeddelande – 4 maj 2022

Sommaren 2022 ligger fokus på Dalarnas kyrkor och det rumsliga i konsten under Västerås stifts återkommande konsttriennal Sjätte sinnet. Sex skulptörer har lyhört tagit sig an var sin kyrka från Storsäterns kapell vid fjällets fot till Torsångs kyrka vid älvens kant. Konstutställningen invigs den 5 juni i samtliga kyrkor.

Storsäterns kapell, byggt 1968, ligger längst upp i länet, där fjällen tar vid. Med sitt bruna tak i tjärat spån och sina grova strävor smälter det in i skogsdungen bredvid vägen. Inne är det träljust och de många fönstren ger kontakt med den omgivande naturen. Själva altartavlan är ett fönster.
Anja Örn visar Till minnet av en älv i kapellet. Anja lever bredvid en av de förut mäktigaste av älvar, en älv med svindlande mängder vatten som forsat fram genom landskapet, Lule älv. Nu är älven stilla och tyst. Det som förut var forsar och vattenfall är nu kraftverk, dammar och vattenmagasin. I kapellet representerar fem skulpturala objekt imaginära forsar, konstnärens fantasi över de vatten som inte längre rinner fritt.
Vems minnen blir kvar när ett landskap byggs om och nya kartor ritas? Anja intresserar sig för den konstnärliga representationen av landskapet som ett nationellt verktyg av sin tid, men också som ett sista minnesarkiv. Vem beskrev älven och vems blick blir vårt gemensamma minne? Verket har köpts in av Moderna museet.
Anja Örn

Idre kyrka ligger mitt i samhället och området är fjäll- och skogsbygd med aktiv sameby. Kyrkan är byggd 1933, en träkyrka med nära till besökare. Kyrkor har funnits på platsen kanske så långt tillbaka som 1400-1500-tal.
Tomas Colbengtson är sydsamisk konstnär och också aktiv i det internationella nätverket för urfolk. Med den samiska trumman, som kommer att visas vid altaret i Idre kyrka, vill han lyfta viktiga samiska berättare och historiska personer.
Colbengtson

Våmhuskyrka är från 1790-talet. Kyrkobyggnad är uppförd i sengustaviansk stil. En del inventarier och inredningar överfördes från tidigare kapell till nya kyrkan, till exempel dopfunt och predikstol från 1600-talet. I kyrkan finns en brudkrona att låna vid bröllop, tillverkad i det traditionella hantverket av hårkullor.
Matilda Haritz Svenson arbetar i vedbränd lera. Skulpturer som på ett magiskt sätt får liv och som rätt vad det är umgås med akrobater – som i den uppskattade föreställningen Att rymma med en cirkus. Hennes lerskulpturer pratar med varandra och ibland rör de på sig. I Våmhus kyrka kommer Haritz Svenson att bygga upp en installation i vapenhuset där det fantastiska taket från det medeltida kapellet finns
MATILDA HARITZ SVENSON

Sollerö kyrka från 1785 är en stor och välbesökt kyrka. Kyrkans storklocka är gjuten 1530 och härrör från klockstapeln som stod vid S:t Laurentiuskapellet. Den är Dalarnas äldsta daterade tornklocka. Den lilla skriftklockan som hänger i den före detta sakristians östra fönster är sannolikt från senmedeltiden.
Maria Koolen Hellmin bygger upp ett platsspecifikt verk som heter Under bar himmel – Underbar himmel. Med projektioner och laminat kommer hon att gestalta sårbarhet och styrka. Koolen Hellmin jobbar platsspecifikt och bygger upp sina installationer i noggrann samklang med kyrkans generösa ljusa rum.
Maria Koolen Hellmin

Rättviks kyrka är en av de mest besökta kyrkorna i Dalarna både för sitt rika kulturarv och genom en aktiv församling. Som en vacker stor stenskulptur i vitt och rosa ligger hon vid viken och tronar. Kyrkobyggnaden räknar sitt ursprung till 1200-talet.
Karin Törnell arbetar i gjutet glas när hon gör sina strama gestaltningar. Det är erfarenheter som har fått form och materialitet. Skulpturer har namn som Inte ett ord och Tät strävan. Med sina sammetslena ytor kommer det magiska glaset att gå i dialog med den bastanta byggnaden med vackra runda fönster.
Karin Törnell

Torsångs kyrka är en vacker liten stenkyrka. Mycket tyder på att nuvarande kyrka har haft en föregångare i form av en träkyrka som troligen tillkom under 1200-talet. Sannolikt uppfördes större delen av nuvarande byggnad 1400-talet. Valven tillkom under senare del av 1400-talet och vapenhuset omkring 1500.
Inger Sannes kommer att visa två marmorskulpturer, Il passaggio och Födelse. Den vita marmorn är taktil och inbjudande och samtalar med kyrkans bearbetade sten, århundrade efter århundrade bakåt i tiden. Sannes har varit ordförande för Sveriges skulptörförbund och hennes verk återfinns över hela världen. Hon arbetar i norra Toscana där stenen finns.
Inger Sannes Art

Om Sjätte sinnet
2007 genomförde Svenska kyrkan i Västerås stift konsttriennalen Sjätte sinnet för första gången. Syftet var att visa och ge samtidskonst betydelsefulla platser i kyrkorna. 24 konstnärer och 22 församlingar deltog i samverkan med konstverksamheterna i regionerna i Dalarna och Västmanland samt Regionförbundet Örebro.

Sjätte sinnet återkom 2010, 2013, 2016 och 2019 med nya konstnärer, nya kyrkor, nya värdförsamlingar och också nytt format. Sjätte sinnet blev en konstrunda – med möjlighet för besökaren att i ett sammanhang möta utställningens alla verk, i kyrkor med olika arkitektoniska språk, rimligt nära varandra geografiskt. I år invigs konstutställningen den 5 juni i samtliga kyrkor.
–Vi är mycket glada för den stora rollen som länet kommer att ha i Sjätte Sinnets satsning på samtidskonst. Region Dalarna har samverkat med Svenska Kyrkan sedan starten av Sjätte Sinnet och vi ser fram emot att vara värdar för denna unika triennal där alla utställningarna kommer att äga rum i kyrkor i Dalarna, säger Emelie Lilja, bild- och formkonsulent, Region Dalarna.

Information och pressbilder att ladda ner:
2022 års konstnärer och kyrkor - Sjätte sinnet
Under bar himmel eller Underbar himmel av Maria Koolen Helmin
Inte ett ord av Karin Törnell
Bildmärke för 6e sinnet 2022Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka