Birgitta Sacrédeus vid lanseringen av filmen "Bilden av Dalarna"

Samverkan kring Dalarnas platsvarumärke

Nyhet – 21 januari 2022

Under torsdagen bjöd Region Dalarna in till en eftermiddag med Dalarna i fokus. Syftet var att diskutera de möjligheter som finns för att samverka kring att bygga Dalarnas platsvarumärke, och tillsammans möta de utmaningar som Dalarna står inför - med arbetskraftsbrist, minskad skattekraft och ökad efterfrågan på välfärdstjänster.

Inbjudna till det första dialogmötet var representanter från Region Dalarna, kommunerna, Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna och olika näringslivsaktörer i länet. Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd på Region Dalarna, inledde mötet med att betona vikten av att förmedla en bra bild av Dalarna.

- Dalarna behöver fler personer som flyttar till - och arbetar i Dalarna. Behovet av kompetens är stort hos det offentliga, näringslivet och det civila samhället. Där måste vi nu hjälpas åt och vara goda ambassadörer. Bilden av Dalarna ska vi alla bära med oss och genom det kan vi bidra till fortsatt regional utveckling, sa Birgitta.

  Som en del i att lyfta det Dalarna har att erbjuda har Region Dalarna tagit fram en film som lanserades under mötet. Filmen är en del i projektet ”Bilden av Dalarna” och kommer under våren att synas i en nationell kampanj – för att visa på vad Dalarna som region har att erbjuda. Filmen kommer också att kunna användas av andra aktörer i Dalarna, för att locka kompetens till just deras verksamhet. Alma Hanser, kommunikationsstrateg på Region Dalarna, som varit med i framtagande av filmen presenterade bakgrunden och berättade om att ”förhoppningen med projektet är att aktörer i Dalarna går samman och fortsätter bygga varumärket Dalarna, med en gemensam verktygslåda – med bland annat information, film och bilder”.

  Dalarna inom de närmsta årtiondet
  Eftermiddagen fortsatte med statistik kring Dalarnas nuläge och utmaningar gällande kompetensförsörjning och demografi. Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna, framhöll att ”vi behöver göra en omställning i länet, det går inte att fortsätta som vi gjort. Prognoserna för Dalarna inom de närmsta 10 åren är att vi kommer att öka antal invånare med cirka 27 personer, samtidigt som vi har en åldrande befolkning i länet, där många kommer att passera arbetsför ålder”.

  Johanna Sparr, HR-partner på Region Dalarna, berättade om hur Region Dalarna och kommunerna samverkar tillsammans kring rekrytering av tandläkare i norra Dalarna. Där har de sett att en viktig del i rekryteringen är att ta hand om de som väljer att flytta hit och arbete här.

  - Region Dalarna som arbetsgivare kan inte alltid svara på frågor kring exempelvis skolor, aktiviteter i närområden eller var man vänder sig om man är intresserad av skidskola. Därför erbjuder vi kandidaten ett möte även med kommunen – för att de ska kunna ställa viktiga frågor och få svar på de frågor som man kan ha vid flytt till en ny kommun. Och som kan vara bidragande till att de integreras på ett bättre sätt, som förhoppningsvis leder till en långsiktig trivsel på den nya hemorten, säger Johanna.

  Spännande kampanj och avslutande diskussionspunkt
  Eftermiddagen bjöd inte bara på en kommande kampanj kring att locka personer till Dalarna, utan två. Med på länk var även Olle Hägg, kommunikatör på Falun Borlänge-regionen, som presenterade en kampanjidé som tagits fram med kommunerna Falun, Borlänge, Säter och Gagnef. En kampanj som under året är planerad att genomföras i bland annat de större städerna i Sverige.

  Den sista punkten på agendan var en diskussionspunkt, där deltagarna i mindre grupper tillsammans fick tänka vidare kring hur aktörerna i Dalarna kan fortsätta samarbetet framåt. Många enades om att samverkan är en viktig bit i vägen framåt.

  - Vi tar nu med oss de intryck och idéer vi fått under eftermiddagen och ser över hur aktörer i Dalarna kan arbeta framåt - för att tillsammans locka personer att bo, leva och arbeta i Dalarna, säger Jenny Svärd, kommunikationsstrateg på Region Dalarna.

    Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
    Tillbaka