Satsning på ambulanssjuksköterskorna

Pressmeddelande – 27 juni 2022

Region Dalarna underlättar kompetensutveckling inom Ambulanssjukvården Dalarna och höjer sommarersättningen för ambulanssjuksköterskor.
– Ambulanssjukvården är en nyckelaktör i regionens sjukvård under sommaren. Därför höjer vi nu sommarersättningen för ambulanspersonalen, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Ambulanssjukvården Dalarna har inom gällande kollektivavtal med Vårdförbundet en arbetstidsförskjutning för ambulanssjuksköterskor. Den innebär att mindre arbetstid förläggs till höst och vår, medan mer arbetstid förläggs till sommarperioden.

– Tack vare att ambulanspersonalen jobbar mer på sommaren kan regionen ha en hög ambulanskapacitet även under semesterperioden, säger Ulf Berg.

Under de arbetsintensiva sommarveckorna utgår en sommarersättning, det är den som nu höjs från 700 kronor till 1 400 kronor i veckan. Beräknad totalkostnad för regionen är cirka 1,5 miljoner kronor per år. 

Bättre möjligheter till kompetensutveckling

Utöver detta sker också en satsning för att underlätta kompetensutveckling inom Ambulanssjukvården Dalarna. Medarbetare som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska med inriktning på ambulanssjukvård kommer att få genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning på arbetstid. Beräknad totalkostnad per år 2,5 miljoner kronor.

– Region Dalarna behöver fler specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvård. Därför är det angeläget att möjliggöra kompetensutveckling och underlätta för våra medarbetare att vidareutbilda sig, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka