Satsning på god hälsa och jämlik vård för samerna i Dalarna

Pressmeddelande – 18 december 2019

Region Dalarna har antagit en strategi som börjar gälla efter årsskiftet med syfte att skapa god hälsa och jämlik vård för länets samer. ”Det handlar om att aktivt ta hänsyn till samisk kultur och språk och samiska patienters behov och livsvillkor,” säger Ann-Jeanett Stål, samordnare nationella minoriteter och koordinator samisk hälsa.

”Strategi för samisk hälsa – en hälso- och sjukvård som bidrar till en god och jämlik hälsa för samer 2020-2030” antogs av Region Dalarna på regionfullmäktige i Falun den 18-19 november 2019.

– Det här är ett långsiktigt arbete som handlar om att synliggöra det samiska folket och att ge samerna deras rätt till god hälsa och vård på lika villkor som alla andra, något som inte bara är lagstadgat utan även en mänsklig rättighet, säger Ann-Jeanett Stål.

Strategin har tagits fram genom projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa som omfattar regionerna Dalarna, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen, tillsammans med Sametinget och nationella samiska organisationer. Målet är en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

– Genom samarbete över regiongränserna skapar vi en långsiktig samverkan mellan hälso- och sjukvården och sametinget samt samiska organisationer. Regionala handlingsplaner tas fram för att konkretisera strategin och i det arbetet välkomnar vi samer som bor i Dalarna och som är intresserade av att vara med och bidra, säger Ann-Jeanett Stål.

Strategin för samisk hälsa har fem delmål:

 • Höjd kulturkompetens bland anställda inom hälso- och sjukvården.
 • Nya arbetssätt och metoder för en språk- och kulturanpassad hälso- och sjukvård.
 • Samiska språk och samisk kultur närvarande och synlig i hälso- och sjukvården.
 • Samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa.
 • Att verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

 • Ann-Jeanett Stål samordnare för nationella minoriteter, Region Dalarna
  070-569 03 12
  annjeanett.stal@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: