Skärpta covid-19-rekommendationer inom Dalarnas hälso- och sjukvård

Pressmeddelande – 12 juli 2022

På grund av att antalet fall av covid-19 ökar skärper nu Smittskydd Dalarna rekommendationerna inom regionens hälso- och sjukvård. Bland annat vidtas åtgärder för att minska risken för smitta vid besök av anhöriga på vårdinrättningar. ”Det är viktigt att följa dessa rekommendationer så att vi får stopp på den ökande smittspridningen”, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare.

Från och med den här veckan, vecka 28, införs skärpta rekommendationer inom Region Dalarnas hälso- och sjukvård. Detta eftersom antalet konstaterade fall av covid-19 ökar, samtidigt som personal- och platsläget är extra skört under sommaren.
– Sedan februari 2022 provtar vi inte längre allmänheten, men vi följer smittspridningens utveckling via testningen av vård- och omsorgspersonal. I denna grupp ser vi nu att antalet fall ökar vilket innebär att det med största sannolikhet finns en ökad spridning även i resten av samhället, säger Helena Ernlund.

Till följd av den ökade smittspridningen skärps rekommendationerna för besök av anhöriga:

  • Besöken till regionens vårdinrättningar bör minimeras för att undvika trängsel.
  • Besök bör ske utomhus eller på patientrum under verksamhetens egna besökstider; kontakt med andra än den som besöks ska undvikas.
  • Besökare ska inte ha varit exponerade för känd covid-19-smitta, eller själva ha haft symtom, de senaste 14 dagarna innan besök. Avsteg kan göras i särskilda fall, till exempel vid livshotande tillstånd, i samråd med respektive verksamhet.
  • God handhygien är fortsatt viktigt: besökare bör sprita händer före, under och efter besök.

För patienterna innebär de nya rekommendationerna att alla som skrivs in i regionens slutenvård kommer att testas med antigentest, ett så kallat snabbtest.

– Nu ökar smittan och för att hålla smittspridningen under kontroll måste vi alla hjälpas åt – stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och ta de rekommenderade vaccindoserna. Vaccinet skyddar bra mot allvarlig sjukdom och död, säger Helena Ernlund.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka