Smittskydd Dalarna: Rekommendation om fortsatt distansundervisning i Dalarna

Pressmeddelande – 31 mars 2021

Smittspridning av covid-19 i Dalarna ökar och covid-vården är hårt belastad:
– Det är ett allvarligt läge. Vi rekommenderar därför alla skolor att fortsätta med distansundervisning på samma nivå som tidigare och inte öka närundervisning, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare.

Förra veckan kom besked från Folkhälsomyndigheten att de nationella rekommendationerna om fjärr- och distansundervisning i gymnasieskolan upphör den 1 april.

Pandemiläget i Dalarna – med fler som insjuknar i allvarlig covid-19 samt ökad smittspridning – gör att Smittskydd Dalarna rekommenderar att högstadie- och gymnasieskolor i länet fortsätter med distansundervisning på samma nivå som tidigare och inte öka närundervisningen.

Fortsatt distansundervisning gäller under veckorna 13, 14 och 15. Hur smittspridningen utvecklas får därefter avgöra om man kan öka undervisningen på plats i skolan.

– Omfattningen av närundervisningen måste ta hänsyn till eventuell smittspridning på såväl den enskilda skolan, som smittspridningen i kommunen, säger Anders Lindblom.

Undantag för rekommendationen bör göras för:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp
  • examinationer som huvudmannen bedömer inte kan skjutas upp och som inte kan genomföras på distans
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, såvida inte huvudmannen efter en bedömning i det enskilda fallet bedömer att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen genom fjärr- eller distansundervisning
  • elever som i övrigt är sårbara för fjärr- eller distansundervisning

– Vi förstår verkligen att många elever längtar tillbaka till skolan, men läget i Dalarna är allvarligt och det är av yttersta vikt att vi vidtar den här åtgärden för att minska smittspridningen, säger Anders Lindblom.

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka