Smittspridningen ökar – Smittskydd Dalarna föreslår användning av munskydd

Pressmeddelande – 17 januari 2022

Till följd av den ökade spridningen av covid-19 föreslår Smittskydd Dalarna att vuxna som bor och vistas i länet ska använda munskydd om trängsel på offentliga platser inomhus inte kan undvikas.
– Munskydd ersätter inte befintliga råd, rekommendationer och föreskrifter, utan är ett tillägg till dessa, säger Helena Ernlund, smittskyddsläkare i Region Dalarna.

I länet och i resten av landet sker nu en kraftigt ökad smittspridning; i samband med detta ökar även antalet bekräftade fall av den smittsamma covid-19-varianten omikron. Belastningen på sjukvården är hög och förväntas öka ytterligare.
– Varianten omikron har visat sig vara klart mer smittsam än tidigare varianter. Vi vet att två doser vaccin ger bra skydd mot allvarlig sjukdom, dock skyddar vaccinet inte lika bra mot lindrig sjukdom. I takt med att smittspridningen ökar ser vi ett behov av att införa kompletterande åtgärder, säger Helena Ernlund.

Därför föreslår nu Dalarna smittskyddsenhet att vuxna som bor och vistas i Dalarna använder sig av munskydd på offentliga platser inomhus om avstånd inte kan hållas och trängsel inte kan undvikas. Också i andra miljöer inomhus där avstånd inte kan hållas kan munskydd vara av värde.
Även elever och personal i gymnasiet kan använda munskydd om avstånd inte kan hållas.

I Sverige finns sedan tidigare rekommendationer om användning av munskydd i ett flertal sammanhang. I Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 uppmanas vuxna att använda munskydd vid rusningstid i kollektivtrafiken. I Region Dalarna används munskydd även av personal och besökare inom vård och omsorg.

– Flera studier visar att korrekt användning av munskydd minskar smittspridning. Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt, att det tas på och av med rena händer och att det sluter tätt kring näsa och mun. Munskyddet ska inte användas flera gånger och ska kastas i papperskorg. Fortfarande är det viktigaste att hålla avstånd och att stanna hemma när man är sjuk, säger Helena Ernlund.

Den typ av munskydd som rekommenderas är CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019. CE-märkningen finns tryckt på förpackningen.

Läs mer om hur munskydd kan användas här:

Användning av munskydd — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Med offentlig plats menas en plats som är öppen eller till­gänglig för allmänheten.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka