Konstnären och grafikern Hilda Lindströms projektet Mobil fiskdamm som beviljades stöd från Region Dalarna i samband med coronapandemin.

Sök medel till utvecklingsprojekt

Pressmeddelande – 7 januari 2022

Nu finns möjligheten för kulturföreningar, ideella organisationer, studieförbund och folkrörelsedrivna folkhögskolor att söka projektmedel hos Region Dalarna. Ansökan är öppen 7 januari till 1 februari 2022.


Varje år finns möjligheten att söka stöd för utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Högst 100 000 kronor kan sökas per projekt. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod, med reservation för särskilda undantag.
– Syftet med stödet är att uppmuntra Dalarnas kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer att prova något nytt inom sin ordinarie verksamhet, säger Theresia Holmstedt Jensen, enhetschef för bidrag och stipendier.

Projekt ska vara av intresse för hela länet och uppfylla något av följande:

  • Stärka barns och ungas delaktighet.
  • Bidra till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
  • Utveckla kulturen i länet och stärka dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
  • Utveckla folkbildningen i länet.
  • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
  • Bidra till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
  • Bidra till integration.
  • Utveckla och förnya kulturarvet.

Kultur-och bildningsnämnden tar beslut den 17 februari om vilka som tilldelas projektmedel. Projektets startdatum ska ligga efter att beslutet tagits.

För mer information och ansökan, besök:
www.regiondalarna.se/utvecklin...

Vid frågor, kontakta enhetschef för bidrag och stipendier:
Theresia Holmstedt Jensen
Telefon: 070-539 74 17
E-post: theresia.jensen@regiondalarna.se


Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka