Sök medel till utvecklingsprojekt

Nyhet – 7 januari 2019

Utvecklingsprojekt innebär att pröva något nytt utöver ordinarie verksamhet. Landstinget bedömer projekt utifrån betydelse för länet och om de uppfyller något av följande:

 1. Stärker barns och ungas delaktighet.
 2. Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 3. Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
 4. Utvecklar folkbildningen i länet.
 5. Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 6. Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 7. Bidrar till integration.
 8. Utvecklar och förnyar kulturarvet.
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: