Sök medel till utvecklingsprojekt

Nyhet – 7 januari 2020

Mellan den 7 januari och 3 februari kan kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Stödet ges till dem som testar något nytt utanför sin ordinarie verksamhet och som bidrar till länets utveckling.

Ansökningarna bedöms utifrån projektens betydelse för länets utveckling. Projekten ska också uppfylla någon eller några av punkterna nedan:

 1. Stärker barns och ungas delaktighet.
 2. Bidrar till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 3. Utvecklar kulturen i länet och stärker dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
 4. Utvecklar folkbildningen i länet.
 5. Utvecklar fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 6. Bidrar till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 7. Bidrar till integration.
 8. Utvecklar och förnyar kulturarvet.

Det är Region Dalarnas kultur- och bildningsnämnd som beslutar om vilka som får stöd.

Läs mer och ansök på vår webbplats

Välkommen med din ansökan senast den 3 februari!

 • Theresia Holmstedt Jensen Projektstrateg, Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna
  070-539 74 17
  theresia.jensen@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: