Finnsams projekt ”Det skogsfinska biblioteksprojektet” som beviljades utvecklingsmedel från Region Dalarna 2018.

Sök medel till utvecklingsprojekt

Pressmeddelande – 7 januari 2021

Nu finns möjligheten för regionala kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer att söka projektmedel hos Region Dalarna. Ansökan är öppen 7 januari till 3 februari.

Varje år finns möjligheten att söka stöd för utvecklingsprojekt hos Region Dalarna. Högst 100 0000 kronor kan sökas per projekt. Stödet är ett engångsbelopp och beviljas för en ettårsperiod, med reservation för särskilda undantag.

–Syftet med stödet är att uppmuntra Dalarnas kulturföreningar, studieförbund och ideella organisationer att prova något nytt inom sin ordinarie verksamhet, säger projektstrateg Theresia Holmstedt Jensen.

Projekt ska vara av intresse för hela länet och uppfylla något av följande:

 • Stärka barns och ungas delaktighet.
 • Bidra till ett jämställt och demokratiskt samhälle; alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionsnedsättning.
 • Utveckla kulturen i länet och stärka dans, teater, musik, bildkonst, film, litteratur etc.
 • Utveckla folkbildningen i länet.
 • Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och folkbildning.
 • Bidra till samverkan mellan folkbildning, föreningsliv, yrkesverksamma konst/kulturskapare, kommuner.
 • Bidra till integration.
 • Utveckla och förnya kulturarvet.

–Utöver att projekten ska bidra till att uppfylla målen i regionplanen, är det också oerhört viktigt att de anpassas utifrån rådande läge gällande coronapandemin. Detta är något som också tas i beaktning vid beslut, säger Theresia Holmstedt Jensen.

Kultur-och bildningsnämnden tar beslut om vilka som tilldelas projektmedel. Redovisning av tilldelade projekt görs på Region Dalarnas hemsida i mars 2021, därefter kan projektstart ske.

Mer information om ansökan, samt om tidigare beviljade projekt.

Vid frågor, kontakta projektstrateg Theresia Holmstedt Jensen.
Telefon: 070-539 74 17
E-post: theresia.jensen@regiondalarna.se

 • Theresia Holmstedt Jensen Projektstrateg, Kultur- och bildningsförvaltningen, Region Dalarna
  070-539 74 17
  theresia.jensen@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: