Sök medfinansiering för EU-projekt inom regional tillväxt och sysselsättning

Nyhet – 12 mars 2020

Planerar din organisation, förening eller stiftelse att söka stöd för projekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Norra Mellansveriges utlysningsperiod den 20 april – 14 september? Då kan ni söka medfinansiering från Region Dalarna.

Mellan den 20 april och 14 september kan offentliga organisationer, föreningar och stiftelser m.m. söka stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för sitt projekt. Stödet ges till projekt som främjar näringslivsutvecklingen i Dalarna inom tre insatsområden;

Insatsområde 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Insatsområde 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Insatsområde 4: Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Läs mer om insatsområdena och utlysningen på Tillväxtverkets webbplats.

Utlysning för regional tillväxt och sysselsättning


Sök medfinansiering från Region Dalarna senast den 30 juni

Organisationer, föreningar eller stiftelser som har en projektidé inom ramen för ERUFs utlysning är välkommen att kontakta någon av Region Dalarnas handläggare inom regional utveckling. Vi bokar då in ett möte för att hjälpa er vidare med ansökan om medfinansiering. Till mötet är det bra om ni har med ett utkast på projektidén samt en budget. Sista datum för ansökan om medfinansiering är den 30 juni.

Läs mer och se kontaktuppgifter till handläggare på Region Dalarnas webbplats.

Projektfinansiering Region Dalarna

  • Presstjänst Presstjänst
    010-249 90 20
    kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: