Bild: Henriette Joks

Språk- och kulturanpassad vård för samer

Pressmeddelande – 9 november 2021

Personer med samisk bakgrund i regionerna Dalarna, Jämtland Härjedalen, Norrbotten och Västerbotten kan nu få vård för psykisk ohälsa och beroendeproblematik hos Sanks i Norge.

– Det är ett mycket efterlängtat avtal som kommit till stånd. Förhoppningen är att det kommer göra det lättare för den här gruppen att söka och få rätt vård, säger Ann-Jeanett Stål, länskoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Sanks står för Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet och är en vårdinrättning som erbjuder språk- och kulturanpassad vård för samer. Ingen motsvarande vårdinrättning finns i Sverige.

Region Jämtland Härjedalen har sedan 2015 haft ett samarbetsavtal med Sanks. De avtal som nu träder i kraft omfattar tre regioner till och har möjliggjorts genom samarbetet i Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Avtalet mellan Sanks och regionerna omfattar både vård och kompetenshöjande insatser.

– Det pågår ett utvecklingsarbete kring samisk hälsa i Dalarna. Självklart känns det väldigt bra att kunna erbjuda vård på samiska av samiska behandlare, säger Jeanette Hjortsberg, divisionschef Psykiatri.

Sanks erbjuder vård på sin huvudetablering i Karasjok eller på någon av sina filialer i Norge. Vård kan också tillhandahållas digitalt. Personer som önskar vård hos Sanks kontaktar sin vårdcentral för att först få en remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna i Mora. Vårdpersonalen i Mora bedömer sedan behovet av en remiss till Sanks.

Avtalen innehåller också kompetenshöjande insatser där Sanks kan bistå regionerna med olika typer av utbildning inklusive studiebesök och auskultation på Sanks. Läkare och psykologer under utbildning (ST-läkare och PTP-psykologer) kan välja att förlägga en del av sin utbildning på Sanks.

– Sanks har kompetens om samisk kultur som har betydelse i vård och behandling. Behandlare hos oss kan ta hjälp av Sanks i vården av en samisk patient. Sanks kan också bistå oss med olika utbildningsinsatser vilket långsiktigt förbättrar vården, Lisbeth Mörk-Amnelius, regionråd i Dalarna.

– Region Jämtland Härjedalen har sex års erfarenhet av samarbete med Sanks med goda resultat. Att fyra regioner har enats kring ett gemensamt avtal är ett styrkebesked och det är glädjande att samer i större delen av svenska Saepmie nu kommer att kunna få hjälp vid Sanks, säger Robert Hamberg, regionråd Region Jämtland Härjedalen

Om Sanks

Sanks, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og avhengighet, erbjuder utredning och behandling av personer som lider av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Dessutom har Sanks ett nationellt uppdrag att erbjuda vård och behandling för samer boende i Norge. Sanks arbetar också med kunskapsspridning, bland annat till vårdpersonal, studenter och forskare inom området språk och kulturförståelse.

Sanks huvudetablering ligger i Karasjok i Finnmark. Dessutom finns filialer i Snåsa, Röros och Oslo.

Avtalet innehåller

 • Öppenvård och slutenvård för personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik som har behov av Sanks språk- och kulturanpassade inriktning.
 • Konsultation och handledning av regionanställd vårdpersonal inom primärvård, BUP och vuxenpsykiatri
 • Fortbildning av regionanställd vårdpersonal
 • Auskultation och randning. Randning innebär att läkare och psykologer under utbildning kan förlägga en del av sin utbildning hos Sanks.
 • I Region Dalarna krävs remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna, som remitterar vidare till Sanks.

Om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna, samt Sametinget och ett flertal samiska organisationer. Kunskapsnätverket för samisk hälsa arbetar för en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige.

 • Ann-Jeanett Stål samordnare för nationella minoriteter, Region Dalarna
  070-569 03 12
  annjeanett.stal@regiondalarna.se
 • Lisbeth Mörk-Amnelius Regionråd
  076-496 46 81
  elisabet.amnelius@regiondalarna.se
 • Jeanette Hjortsberg Divisionschef Psykiatri, Region Dalarna
  023-49 01 29
  jeanette.hjortsberg@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: