Standardiserade vårdförlopp kortar väntetiderna i cancervården

Pressmeddelande – 16 september 2019

För att det ska gå fortare mellan en välgrundad misstanke om cancer och en cancerdiagnos har Region Dalarna infört Standardiserade vårdförlopp (SVF): "Syftet är att korta väntetiderna för patienterna så att de ska få en snabb och sammanhållen utredning", säger Bitte Kans, regional samordnare för Standardiserade vårdförlopp (SVF).

2015-2018 genomfördes en stor nationell satsning för att korta väntetiderna och minska de nationella men också de regionala skillnaderna i cancervården.
– Vi har god överlevnad i Sverige när det gäller cancer. Däremot var siffror vad gällde kontinuitet i cancervården inte lika bra – det uppstod onödiga väntetider för patienterna och vården var ojämlik, säger Bitte Kans.
I Region Dalarna inleddes satsningen med Standardiserade vårdförlopp 2015 med fem olika cancerdiagnoser, idag är det totalt 31 diagnoser som utreds enligt Standardiserade vårdförlopp.
Det är noga angivet vilka särskilda symptom eller provsvar som krävs för att startas ett visst standardiserat vårdförlopp. Ett standardiserat vårdförlopp beskriver sedan exakt vilka utredningar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna.
– Det är strukturerat beskrivet utredningsförlopp för vården att följa vid välgrundad misstanke om cancer, säger Bitte Kans.
Av alla patienter som utreds enligt ett standardiserat vårdförlopp utmynnar ca 30 procent i en cancerdiagnos.
– Det ska vara snabbt till vård när det behövs. Det ska vara en sammanhållen vård med korta väntetider och alla som utreds ska bemötas lika, säger Bitte Kans.
Ett standardiserat vårdförlopp erbjuds vuxna personer från 18 år som har vissa allvarliga symtom som skulle kunna bero på cancer. SVF bygger på nationella vårdprogram för cancerdiagnoser:
– Det handlar om att skapa en bra vårdkedja med patienten i centrum. Där patienten vet vad som ska hända och när, där patienten känner sig omhändertagen och trygg. Cancerrehabilitering bör starta med en gång, säger Susanne Hellerstedt Börjesson, regional cancersamordnare.
Just nu pågår en stor utbildningsinsats inom primärvården i Region Dalarna för att stärka arbetet med standardiserade vårdförlopp på vårdcentralerna. Alla personalkategorier är involverade och arbetet kommer att utmynna i handlingsplaner.
– Vi kommer erbjuda patienter som är färdigbehandlade och de som får sena komplikationer en fast vårdkontakt. Vi kommer att ringa upp patienten efter en vecka för att höra hur hen mår, för att hen ska kunna ställa frågor till oss och för att vi ska berätta vilken hjälp hen kan få av oss, säger Johanna Holmkvist, avdelningschef Britsarvets vårdcentral.

Media är välkomna att närvara under utbildningssatsningen

Den här veckan fortsätter utbildningssatsningen. På tisdag i Mora och på onsdag i Ludvika. Media är välkommen att närvara, kontakta presstjänsten för mer information.

 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
 • Susanne Hellerstedt Börjesson Utvecklingsledare, Region Dalarna
  072-143 64 31
  Susanne.Borjesson@regiondalarna.se
 • Bitte Kans Utvecklingsledare, Region Dalarna
  072-510 29 91
  bitte.kans@regiondalarna.se
 • Presstjänst Presstjänst
  010-249 90 20
  kommunikation.presstjanst@regiondalarna.se
Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka

Dela: